Detekcja, klasyfikacja i śledzenie okrętu podwodnego przy użyciu roju bezzałogowych statków powietrznych przenoszonych przez platformę nawodną

Głównym celem projektu „Detekcja, klasyfikacja i śledzenie okrętu podwodnego przy użyciu roju bezzałogowych statków powietrznych przenoszonych przez platformę nawodną” jest opracowanie roju Bezzałogowych Statków Powietrznych zdolnych do detekcji, klasyfikacji i śledzenia Okrętu Podwodnego.

 

 logonbrflaga

 

logo PW   logo_ITWL.png  2022 jsw nowe projekty logo logo LAW 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych odpowiedzialny jest za opracowanie systemu informatycznego umożliwiającego planowanie misji i jej przesyłanie do roju Bezzałogowych Statków Powietrznych, a także za rejestrację, wizualizację i archiwizację uzyskanych danych na podkładzie mapy elektronicznej. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych bierze również udział w badaniach, symulacyjnych oraz na modelu fizycznym, algorytmów do wykrywania i lokalizacji Obiektów Podwodnych na podstawie sygnałów z hydrofonów, klasyfikacji źródeł hałasu podwodnego oraz jego śledzenia, w tym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
Projekt powstaje przy współpracy Akademii Marynarki Wojennej, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, JSW Nowe Projekty SA oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

 

Wartość projektu: 11 860 373 zł

Wartość dofinansowania: 11 702 866 zł

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pk. „SZAFIR” - konkurs nr 4/SZAFIR/2021.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl