KONBIN 2024

Celem konferencji XII Konferencja Bezpieczeństwa i Niezawodności KONBIN 2024 jest prezentacja osiągnięć ośrodków naukowych i badawczych krajowych i zagranicznych zajmujących się problematyką niezawodności w złożonych systemach człowiek - obiekt techniczny - środowisko.

Tematy przedstawiane na konferencji KONBIN prezentują aktualny stan wiedzy i badania  przede wszystkim w dziedzinach: technika lotnicza, energetyka, automatyka i robotyka, informacja i łączność, inżynieria lądowa i wodna, inżynieria chemiczna, ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • bezpieczeństwa i niezawodności systemów i obiektów technicznych,
  • metod analizy ryzyka i bezpieczeństwa, oceny i predykcji zagrożeń,
  • analizy niepewności i wrażliwości w modelowaniu bezpieczeństwa i niezawodności,
  • czynnika ludzkiego w bezpieczeństwie i niezawodności, psychologii i socjologii w analizie bezpieczeństwa i niezawodności,
  • metod eksperckich i innych, optymalizacji niezawodności i bezpieczeństwa, systemów zarządzania jakością,
  • regulacji i standardów w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności, zarządzania bezpieczeństwem i niezawodnością, baz danych,
  • przewidywania i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom naturalnym i technicznym, modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, systemów przeciwdziałania zagrożeniom powodziowym, metod badania wypadków

w takich obszarach zastosowań jak: przemysł, transport, administracja państwowa i samorządowa, edukacja i szkolenie, ratownictwo, rolnictwo, ubezpieczenia.

wartość projektu: 49 990,00zł
wartość dofinansowania: 39 490,00zł
okres realizacji: 12 miesięcy

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”.

MEiN
ITWL

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl