Zimowa Szkoła Niezawodności LII

Celem konferencji Zimowa Szkoła Niezawodności LII jest prezentacja osiągnięć ośrodków naukowych i badawczych krajowych i zagranicznych zajmujących się problematyką niezawodności obiektów i systemów technicznych dotyczącą bardzo szerokiego obszaru zastosowań, szczególnie:

 • transportu lotniczego, drogowego, szynowego, wodnego morskiego i śródlądowego oraz rurociągowego, w tym środków transportu, infrastruktury punktowej i liniowej, systemów sterowania i zarządzania,
 • budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego,
 • przemysłu urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
 • technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych,
 • produkcji maszyn i urządzeń,
 • systemów i procesów logistycznych,
 • rolnictwa i przemysłu spożywczego,
 • medycyny, ochrony zdrowia, ochrony środowiska naturalnego,
 • przemysłu chemicznego.

Tematyka referatów będzie obejmowała teoretyczne i praktyczne zagadnienia niezawodności systemów i obiektów technicznych, w tym m. in.:

 • badania i ocenę niezawodności obiektów w systemach eksploatacji,
 • modelowanie i symulację niezawodności i trwałości elementów i systemów technicznych,
 • optymalizację utrzymania gotowości obiektów,
 • sposoby podnoszenia niezawodności maszyn i urządzeń,
 • identyfikację uszkodzeń i procesów degradacji obiektów,
 • analizę odporności elementów i systemów na oddziaływania zewnętrzne,
 • wpływ człowieka na niezawodność systemów technicznych,
 • aspekty ekologiczne eksploatacji elementów i systemów,
 • problemy kształcenia w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa.

wartość projektu: 45 626,00zł
wartość dofinansowania: 38 126,00zł
okres realizacji: 12 miesięcy

 

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”.

MEiN
ITWL

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl