,,ERA” (Enhanced RPAS Automation)

Image

Projekt dotyczy opracowania nowych standardów technicznych, prawnych i operacyjnych dla bezzałogowych statków latających, operujących w niesegregowanej przestrzeni powietrznej, a także docelowo ma zwiększyć integrację ze zdalnie sterowanymi systemami powietrznymi RPAS (zarówno cywilnymi jak i wojskowymi) we wspólnej europejskiej przestrzeni powietrznej. Integracja wspólnych europejskich systemów RPAS pozwoli na ich użycie w operacjach powietrznych m.in. w portach lotniczych, a w konsekwencji pozwoli również na opracowanie planu działania (Roadmap) na rzecz systemów RPAS tworzących nowe standardy techniczno-prawne na rzecz ruchu lotniczego dla RPAS. Ponadto, projekt ,,ERA” przyczyni się do wprowadzenia europejskich norm, które będą stanowiły podstawy techniczne dla certyfikacji systemów RPAS tj., automatyczny start i lądowanie, Auto-taxi.

W międzynarodowym konsorcjum współpracującym nad projektem ,,ERA” uczestniczy 16 partnerów z 5 państw UE:
Airbus Defence and Space oraz ESG Elektronik system- und Logistik-GmbH z Niemiec; Sagem, Thales i ONERA z Francji; Saab ze Szwecji; Finmeccanica z Włoch, oraz dziewięciu partnerów z Polski.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest liderem polskiego konsorcjum, w ramach którego skupia pozostałych polskich partnerów tj.,: Instytut Lotnictwa, Politechnikę Rzeszowską, WB Electronics SA, Asseco Poland SA., Hertz Systems Ltd., EUROTECH, PIAP (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów), Eskadra - Grzegorz Trzeciak.
Kierownikiem projektu po stronie ITWL jest dr Edyta Franczuk.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl