OPRACOWANIE ZAAWANSOWANYCH METOD ESTYMACJI PARAMETRÓW DRGAŃ ŁOPATEK SPRĘŻARKI OSIOWEJ ORAZ POZIOMU NAPRĘŻEŃ

Projekt badawczy zakwalifikowany do realizacji w konkursie NCN SONATA 1, wykonywany w latach 2011-2014 przez zespół Zakładu Silników Lotniczych. Celem projektu jest rozwój bezdotykowej metody pomiaru drgań łopatek przepływowych maszyn wirnikowych (ang. blade tip-timing).

 

W trakcie projektu:

 • Opracowano procedury zarządzania danymi pomiarowymi i ich przetwarzania.
 • Do określenia czasu przyjścia łopatki wykorzystywano procedury przetwarzania próbek sygnału działające na komputerze lub matrycy FPGA.
 • Opracowano metody dopasowania odkształceń łopatek do modelu oscylatora harmonicznego.
 • Stworzono model MES łopatki i wykorzystano go do oceny poziomu naprężeń.
 • Wykonano estymację parametrów drgań łopatek zarówno podstawowej jak i drugiej postaci drgań wykorzystując opracowane w trakcie projektu modele i narzędzia.


W celu weryfikacji przyjętych modeli oraz opracowanych metod estymacji parametrów drgań wykonano pełen cykl działań związanych z zastosowaniem metody bezdotykowej do pomiaru drgań łopatek roboczych sprężarki osiowej, który obejmował:

 • numeryczną analizę modalną,
 • testy algorytmów na danych symulowanych i archiwalnych,
 • planowanie przebiegu eksperymentu,
 • projektowanie instalacji pomiarowej,
 • wykonanie prób silnika odrzutowego,
 • wyznaczenie parametrów drgań synchronicznych i asynchronicznych,
 • wizualizację i analizę wyników.
Narodowe Centrum Nauki

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl