CAESARIS

Narodowe Centrum Nauki

Celem projektu CAESARIS jest zaprojektowanie nowego, zintegrowanego rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa oraz poszukiwawczo-ratowniczym, które pozwoli wykrywać ludzi, zarówno w terenie dobrze widocznym jak i ukrytych pod osłoną (np. pod osłoną liści, w pojazdach czy łodziach), jak również w ciemności i warunkach ograniczonej widoczności.

To rozwiązanie, umieszczone na statku powietrznym, będzie używało najnowocześniejszych sensorów: radaru z syntetyczną aperturą (Synthetic Aperture Radar - SAR) oraz obrazowania elektrooptycznego (Electro-Optical - EO) w zakresie widzialnym.

 

Bazą tego innowacyjnego rozwiązania będzie kognitywna detekcja multispektralna.
Biorąc pod uwagę potrzeby rynku w obszarze bezpieczeństwa i poszukiwawczo-ratowniczym, zespól projektu CAESARIS zaprojektuje system typu SWaP, plug-and-play, konfigurowalny w czasie rzeczywistym, który spełni wymogi europejskich Agencji Bezpieczeństwa.
Główne zadania projektu:

 • Prace badawcze nad rekonfigurowalnym systemem radaru SAR
 • Prace badawcze nad algorytmami oraz oprogramowaniem do detekcji celów ukrytych pod nieprzeźroczystymi warstwami
 • Prace nad oprogramowaniem do zdalnego sterowania multispektralną detekcją w zakresie kontekstowym
 • Prace nad modułem oprogramowania do kontroli platformy programowalnej kognitywnej detekcji multispektralnej
 • Prace badawcze w obszarze załogowej platformy latającej.

Projekt CAESARIS został oparty na relacjach komercyjnych firm oraz wspólpracy w zakresie innowacyjnych prac rozwojowo-badawczych z instytucjami naukowymi.
Powstał aby wytworzyć innowacyjny i ambitny produkt, który będzie odpowiedzią na potrzeby rynku.
Dlatego MŚP biorące udzial w projekcie (Centum Solutions, MetSensing, SmallGIS) zdecydowały się na wspłpracę ze względu na uzupełnianie się w obrębie dyscyplin potrzebnych do prac nad projektem.
Natomiast instytucje B+R (Gradiant, ITWL oraz CNIT) zostały wyslelkcjonowane, w związku z ich kluczowymi kwalifikacjami w obrębie zadań i rezultatów projektu, a także komplementarnością prowadzonych badań naukowych, w oparciu o najwyższy poziom wiedzy naukowej.

CAESARIS uzyskał dofinanowanie z Komisji Europejskiej w ramach 7 Programy Ramowego (FP7/2007-2013), numer umowy grantowej: 605093.

Czas trwania projektu: 24 miesiące (10.2013 – 10.2015).

Partnerzy:

MŚP:

 • Centum Solutions (Koordynator)
 • Metasensing B.V.
 • Smallgis Sp Zoo

B+R:

 • Fundacion Centro Tecnoloxico De Telecomunicacions De Galicia (Gradiant)
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych(ITWL)
 • Consorzio Nazionale Interuniversitario Per Le Telecomunicazioni (CNIT)

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl