ASTYANAX

Narodowe Centrum Nauki

Celem projektu ASTYANAX jest kontynuacja badań rozpoczętych w ramach projektu HECTOR (finansowanego również ze środków EDA). Badania skoncentrowane są na zagadnieniach monitorowania stanu technicznego konstrukcji SHM (Structural Health Monitoring) dla kadłuba śmigłowca poprzez zastosowanie złożonego systemu kontrolno-pomiarowego w celu detekcji, lokalizacji i oceny powstających uszkodzeń. Planowane jest rozszerzenie opracowanej metodologii oraz przeprowadzenie jej weryfikacji podczas testów na rzeczywistym, wycofanym z użytku i pozyskanym do badań śmigłowcu Mi-8/17.

Zadania realizowane przez ITWL są związane głownie z:

  • opracowaniem modelu MES struktury śmigłowca Mi-8/17,
  • przeprowadzeniem analiz statycznych i dynamicznych modelu,
  • oprzyrządowaniem i przeprowadzeniem tzw. drop testu tj. zrzutu śmigłowca z ustalonych wysokości w celu określenia zachowania śmigłowca podczas tzw. twardego lądowania.

Ponadto ITWL bierze udział w opracowaniu demonstratora systemu SHM.

Model globalny struktury śmigłowca Mi-8/17

Narodowe Centrum Nauki

Model przedniej części kadłuba śmigłowca Mi-8/17

Narodowe Centrum Nauki

European Defence Agency 2012 - 2015

European Defence Agency 2012 - 2015

ASTYANAX

Image

Aircraft fuSelage crack moniToring sYstem And progNosis through on-boArd eXpert sensor network

Partnerzy:

  • Politecnico di Milano Dipartimento di Meccanica (leader)
  • Alenia Aermacchi
  • AgustaWestland
  • Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A.
  • Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial
  • Katedra Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

 

 Osoba do kontaktu: dr inż. Sławomir Klimaszewski, tel. 22 685 16 59, kom. 606 878 871

e-mail: slawomir.klimaszewski@itwl.pl

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl