PROJEKT W RAMACH EUROPEJSKIEJ AGENCJI OBRONY

Narodowe Centrum Nauki

W dniu 04.11.2008 r. Instytutu Techniczny Wojsk Lotniczych podpisał umowę dotyczące rozpoczęcia prac nad projektem Europejskiej Agencji Obrony (EDA) - Advanced Helmet and Devices for Individual Protection.

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości działania żołnierza na współczesnym polu walki. Projekt obejmuje:

  • wyposażenie indywidualnego żołnierza w sensory podczerwieni,
  • wyposażenie indywidualnego żołnierza w sensory biologiczno-chemiczne i radiologiczne,
  • wyposażenie indywidualnego żołnierza w system wykrywania snajperów,
  • wyposażenie indywidualnego żołnierza w system monitorowania stanu zdrowia.
  • Realizacją projektu zajmu się międzynarodowe konsorcjum skupiające 8 podmiotów, a koordynatorem całości jest firma Galileo Selex.

ITWL w ramach projektu odpowiada za opracowanie i wykonanie demonstratora technologii w zakresie sensorów optoelektronicznych. Okres realizacji projektu lata 2008 - 2010, a odbiorcą końcowym jest EDA.

Spotkanie uczestników konsorcjum AHEAD w ITWL
W siedzibie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych dniach 9-10 lipca 2009 r. odbyło się spotkanie robocze uczestników konsorcjum AHEAD (projekt finansowany przez Europejską Agencję Obrony - EDA) oraz przedstawicieli Agencji.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci firm:

GALILEO AVIONICA oraz E.A. - Włochy,
TEKEVER oraz LVDB - Portugalia,
IABG - Niemcy,
ITWL, WAT, PIAP - Polska.

Podczas spotkania omówiono postęp prac nad wspólnym prototypem zaawansowanego systemu sensorów pojedynczego żołnierza (elektrooptyczne, biologiczne, chemiczne, radiologiczne i akustyczne). Przedstawiciele konsorcjum przedstawili również postęp prac reprezentantom gestora (EDA). Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych zademonstrował uczestnikom spotkania własny system HMD (Helmet Mounted Display) oparty na miniaturowym wyświetlaczu LCD o rozdzielczości 800x600 pikseli oraz system kontroli komputera osobistego WMM (Wrist Mounted Manipulator) proponowany jako element wyposażenia pojedynczego żołnierza.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl