PROJEKT W RAMACH EUROPEJSKIEJ AGENCJI OBRONY

wimas

W dniu 04.12.2008 r. Instytutu Techniczny Wojsk Lotniczych podpisał porozumienie dotyczące rozpoczęcia prac nad projektem realizowanym w ramach 7 Programu Ramowego UE - Wide Maritime Area Airborne Surveillance (WIMAAS) - Rozpoznanie powietrzne obszarów morskich

Projekt WIMAAS ma na celu opracowanie wymagań i założeń konstrukcyjnych dla floty europejskich patrolowych (pilotowanych lub bezpilotowych) statków powietrznych. Stanowi pierwszy krok do stworzenia europejskich sił, których zadaniem będzie ochrona morskich granic Unii Europejskiej.

Zadaniem takiej floty w przyszłości będzie:

  • monitorowanie wód terytorialnych,
  • wykrywanie nielegalnej migracji,
  • wykrywanie przemytu,
  • wykrywanie skażeń,
  • monitorowanie stref połowowych,
  • działania SAR (poszukiwawcze i ratownicze).

Realizacją projektu zajmuje się międzynarodowe konsorcjum skupiające 14 podmiotów, a koordynatorem całości jest firma

Thales Systemes Aeroportem S.A.

ITWL w ramach projektu odpowiada za:

  • Analizę wymagań użytkownika - Straż Graniczna, Frontex

Analiza potrzeb użytkownika

Scenariusze misji, rozpoznawcze

Architektura systemu - systemów

  • Koncepcję

Analiza platform

  • Wykorzystanie

Warsztaty z użytkownikiem

Plan rozwoju

Okres realizacji projektu, lata 2008 - 2011, a odbiorcą końcowym jest Unia Europejska.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl