FUNDUSZE UE NA KOBIMK

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KRAJOWY OŚRODEK BADAWCZY INTELIGENTNYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH (ITWL) decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzyma dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości 15 588 737,07 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2014-2020 na realizację projektu pn. „Krajowy Ośrodek Badawczy Inteligentnych Materiałów Kompozytowych” o numerze RPMA01.01.00-14-9841/17. Umowę w tej sprawie podpisali Marszałek Województwa Mazowieckiego i Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

LOGOTYPY_do_Word_-4_kolorowe.jpg

Tytuł projektu: Krajowy Ośrodek Badawczy Inteligentnych Materiałów Kompozytowych
Beneficjent: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Całkowita wartość projektu: 24 222 477,86 zł
Kwota dofinansowania: 15 588 737,07 zł
Działanie: 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

Inwestycja ma na celu:

  • utworzenie w ramach struktur Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Krajowego Ośrodka Badawczego Inteligentnych Materiałów Kompozytowych, którego zadaniem będzie opracowywanie i badanie nowych innowacyjnych materiałów dla przemysłu lotniczego oraz sektorów wysokich technologii.
  • zbudowanie wysoce specjalizowanego zaplecza laboratoryjnego, niezbędnego do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych,
  • opracowanie inteligentnego poszycia dla statku powietrznego ze zintegrowaną w powłoce kompozytowej warstwą komunikacyjną oraz niezbędnymi czujnikami wielkości fizycznych,

Utworzony zespół laboratoriów dostarczy narzędzi do skoordynowanych prac nad nowymi technologiami materiałów inteligentnych zawierających w sobie medium sensoryczno-transmisyjne, czyli tzw. „poszycie sensoryczno – transmisyjne”. Urządzenia do badań wytrzymałościowych będą wykorzystywane w zakresie naukowym oraz do współpracy z przemysłem w zakresie badawczym podczas seryjnej produkcji. W zakresie naukowym, będą prowadzone badania w konsorcjach naukowych z jednostkami badawczymi zajmującymi się chemiczną oraz fizyczną modyfikacją włókien mającą na celu osiągnięcie określonych właściwości. Urządzenia pozwolą także na weryfikację wytrzymałości zmodyfikowanych materiałów na potrzeby prowadzonej działalności Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w zakresie produkcji specjalnych kompozytowych elementów lotniczych oraz napraw struktur kompozytowych i metalowych z wykorzystaniem kompozytów.

Utworzenie Krajowego Ośrodka Badawczego Inteligentnych Materiałów Kompozytowych jako ogólnopolskiego Centrum kompetencyjnego przyczyni się do ukierunkowania realizowanych w kraju prac badawczych dotyczących nowych technologii materiałowych, w tym także materiałów inteligentnych stosowanych w branży lotniczej, na dziedziny, które mają lub będą miały decydujący wpływ na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl