Prezydent Ryszard Kaczorowski Honorowy Członek Rady Naukowej ITWL pod red. Mieczysława Walentynowicza, wydanie I

Książka przybliża postać ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, która powstała rok po tragicznej śmierci 10 kwietnia 2011 r. Jest to zbiór wspomnień napisanych m.in. przez byłego Dyrektora Biura Prezydenta RP w Londynie dr. Jana Tarczyńskiego, Dyrektora ITWL dr. hab. inż. Ryszarda Szczepanika, Dowódcę Sił Powietrznych gen. broni pil. Lecha Majewskiego, byłego Szefa Wojsk Lotniczych WLOP gen. dyw. rez. pil. Mieczysława Walentynowicza.

Użycie statków powietrznych w operacjach lotniczych - Leszek Cwojdziński

pozycja niedostępna

  • ISBN 978-83-61021-36-0
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2011
  • Fotografie, format B-5, okładka miękka, s. 80

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl