Dwadzieścia lat pracy w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych - Janusz Bielecki

Wspomnienia płk. Janusza Bieleckiego stanowią pierwszą część „Historii Zakładu Uzbrojenia Lotniczego ITWL” i obejmują głównie lata 1953-1977 r. Napisane są jako swobodna narracja Autora przedstawiająca historię zakładu na kanwie własnych przeżyć i służby wojskowej od 1944 r. do 1977 r. Monografia wzbogacona jest fotografiami ze zbiorów Autora oraz kserokopiami ważniejszych rozkazów dotyczących zakładu i struktur organizacyjnych ITWL z lat 1953–1977 r.

Użycie statków powietrznych w operacjach lotniczych - Leszek Cwojdziński

pozycja niedostępna

  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2008
  • Fotografie, format B-5, okładka miękka, s. 223

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl