Dzieje medycyny sportowej w Polsce (1901-1950) tom I - Henryk Kuński

Historia dziejów medycyny sportowej w Polsce przedstawiona w dwóch częściach. W pierwszej autor przenosi nas do początku XX wieku, kiedy tereny dzisiejszej Polski znajdowały się pod zaborami aż dochodzi do czasów po II wojnie światowej. Opisuje poszczególne etapy od higienicznego po etap zorganizowanego poradnictwa sportowo-lekarskiego. Monografia przedstawia sylwetki lekarzy odpowiedzialnych za krzewienie sportu. Druga część pracy zawiera wybrane problemy medycyny sportowej w Polsce w latach 1922-1950.

Użycie statków powietrznych w operacjach lotniczych - Leszek Cwojdziński

pozycja niedostępna

  • ISBN 83-914337-2-2
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2005
  • Fotografie, rysunki, tabele, skorowidz rzeczowy, format B-5, okładka miękka, s. 260

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl