Przewaga techniczna w lotnictwie myśliwskim II wojny światowej - Robert Krzysztof Łukawski

W opracowaniu podjęto próbę „wyłuskania” roli czynnika technicznego w skutecznym osiąganiu celów działań zbrojnych i oceny rzeczywistego wpływu na osiągnięcie przewagi nad przeciwnikiem. Podstawą do poszukiwań i rozważań w tym względzie stało się lotnictwo myśliwskie całego okresu II wojny światowej, walczące na wszystkich jej frontach. Analizie i porównaniom poddano wybrane, czołowe konstrukcje myśliwskie i ewentualnie ich wersje rozwojowe.

Przewaga techniczna w lotnictwie myśliwskim II wojny światowej - Robert Krzysztof Łukawski

pozycja niedostępna

  • ISBN 978-83-61021-10-0
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2017
  • tabele, fotografie, format B-5, okładka miękka, s.161

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl