Flatter łopatek wirnikowych turbin gazowych i silników lotniczych - Leszek Kubitz, Romuald Rządkowski, Ryszard Szczepanik

Autorzy w niniejszej pracy podejmują się analizy drgań sprzężonych łopatek wirnikowych w przepływie metodą bezpośredniego całkowania równań ruchu z wykorzystaniem metody elementów skończonych oraz metodą objętości skończonych.

Flatter łopatek wirnikowych turbin gazowych i silników lotniczych - Leszek Kubitz, Romuald Rządkowski, Ryszard Szczepanik

pozycja niedostępna

  • ISBN 978-83-61021-73-5
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2017
  • wykresy, tabele, fotografie, format B-5, okładka miękka, s.275

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl