Bezzałogowe statki powietrzne. Zastosowanie, przepisy normujące użytkowanie, system szkolenia - Władysław Melnarowicz, Krzysztof Melnarowicz

Celem monografii było zebranie aktualnej wiedzy w dziedzinie wojskowych systemów bezzałogowych i opracowanie innowacyjnej, efektywnej koncepcji szkolenia operatorów i personelu technicznego w oparciu o dokumenty normatywne i modułową koncepcję konstrukcji systemu szkolenia zawodowego.
Monografia jest cenną pomocą dla wszystkich zainteresowanych tematyką i użytkowaniem bezzałogowych statków powietrznych oraz szkoleniem operatorów.

Bezzałogowe statki powietrzne. Zastosowanie, przepisy normujące użytkowanie, system szkolenia - Władysław Melnarowicz, Krzysztof Melnarowicz

pozycja niedostępna

  • ISBN 978-83-61021-97-1
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2017
  • wykresy, tabele, fotografie, załączniki, format B-5, okładka miękka, s.202

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl