Udział Polski w kształtowaniu zdolności obronnych Unii Europejskiej - Roman Harmoza i Ryszard Olszewski

Celem monografii było określenie zdolności obronnych Unii Europejskiej w aspekcie wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego w wymiarze regionalnym i globalnym oraz określenie jej priorytetowych potrzeb i możliwości ich rozwijania. Ponadto podjęto próbę określenia potencjału militarnego UE oraz wkładu Polski w rozwijanie unijnych zdolności obronnych.

Udział Polski w kształtowaniu zdolności obronnych Unii Europejskiej - Roman Harmoza i Ryszard Olszewski

pozycja niedostępna

  • ISBN 978-83-61021-49-0
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2015
  • rysunki, format B-5, okładka miękka, s.184

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl