Nauka dla obronności i środowiska - tom 1 i 2 pod red. Tomasza Łodygowskiego, Michała Ciałkowskiego, Andrzeja Żyluka

Niniejsza książka zawiera recenzowane prace, pochodzące z różnych obszarów nauki, łączy je wspólny tytuł: Nauka dla obronności i środowiska. Prace były przedstawione podczas konferencji naukowej organizowanej wspólnie przez Politechnikę Poznańską, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie i Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy.

Użycie statków powietrznych w operacjach lotniczych - Leszek Cwojdziński

Do pobrania

  • ISBN (druk) 978-83-61021-90-2
  • ISBN (PDF, tom 1) 978-83-61021-03-2
  • ISBN (PDF, tom 2) 978-83-61021-07-0
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2020
  • Wykresy, rysunki, tabele, format B-5, okładka miękka, tom 1 - s. 370, tom 2 - s. 356

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl