Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej, Tom 11, pod red. Andrzeja Żyluka i Mariusza Ziei

Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej, seria wydawnicza, ukazuje się od 1993r.
Seria książek jest adresowana do pracowników naukowych i technicznych przemysłu lotniczego, służb inżynieryjno-lotniczych, a także może być przydatna dla studentów kierunków lotniczych wyższych uczelni technicznych cywilnych i wojskowych.

Tom 11, pod red. Andrzeja Żyluka i Mariusza Ziei

Kolejny, 11 tom „Problemów badań i eksploatacji techniki lotniczej” w całości poświęcony jest badaniom uzbrojenia lotniczego. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie uzbrojenia bombardierskiego, uzbrojenia rakietowego, spłonek nakłuciowych, inicjujących działanie strzeleckich i artyleryjskich ładunków miotających oraz pironabojów w systemach awaryjnego opuszczania statków powietrznych. Wyniki prowadzonych prac badawczych zostały zaprezentowane w poszczególnych rozdziałach niniejszej monografii.

Użycie statków powietrznych w operacjach lotniczych - Leszek Cwojdziński

Do pobrania

  • ISBN 978-83-61021-11-7 (oprawa miękka)
  • ISBN 978-83-61021-13-1 (PDF)
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2020 wykresy, tabele, fotografie, format B-5, okładka miękka, s. 137

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl