Kompleksowa ocena stanu technicznego nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk w aspekcie bezpieczeństwa lotów - Mariusz Wesołowski

Monografia przedstawia syntezę nowego podejścia do kompleksowej oceny stanu technicznego nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk (EFL). Wprowadza autorską metodę diagnostyczną, w której teoretyczne elementy statystycznej identyfikacji, klasyfikacji i analizy wielokryterialnej parametrów eksploatacyjnych zastosowano praktycznie w opracowanym modelu wskaźnika stanu nawierzchni lotniskowych APCI (Airfield Pavement Condition Index).


W pracy skoncentrowano się na określeniu kluczowych parametrów eksploatacyjnych sztucznych i naturalnych nawierzchni lotniskowych, od których bezpośrednio zależy bezpieczeństwo lotów. Podstawą pracy są wyniki wieloletnich badań diagnostycznych, które wykonano na rzeczywistych obiektach lotniskowych, oraz będące ich następstwem wnikliwe analizy zmierzonych parametrów eksploatacyjnych. Zakres badań obejmował przeglądy okresowe uszkodzeń i wykonanych napraw powierzchniowych nawierzchni, a także pomiary: ugięć sprężystych do oceny nośności konstrukcji, właściwości przeciwpoślizgowych, obejmujących charakterystykę tarcia i stan tekstury nawierzchni, równości oraz wytrzymałości warstwy przypowierzchniowej na odrywanie.


Opracowana metoda kompleksowej oceny stanu technicznego nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk w oparciu o wskaźnik stanu nawierzchni lotniskowych APCI stanowi użyteczne i miarodajne wsparcie dla służb lotniskowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo statków powietrznych podczas wykonywania operacji lotniczych.

Użycie statków powietrznych w operacjach lotniczych - Leszek Cwojdziński
  • ISBN 978-83-61021-98-8
  • Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2020
  • Wykresy, rysunki, tabele, format B-5, okładka miękka, s. 276

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl