Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze specjalnie przygotowaną publikacją pt. „70 LAT ITWL Historia i Przyszłość, która ukazuje naszą historię, jak również wkład Instytutu w rozwój technologii oraz Sił Zbrojnych RP.”

Contact

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Company data

VAT ID: PL5250007282

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Na skróty