Multimedia

film_itwl.jpg

Movie

Promo movie of the Air Force Institute Of Technology

prezentacja_itwl.jpg

Presentation of the Air Force Institute of Technology

Contact

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Company data

VAT ID: PL5250007282

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Na skróty