Pracownia Inżynierii Oprogramowania

Pracownia Inżynierii Oprogramowania specjalizuje się w wytwarzaniu i administracji systemów bazodanowych związanych z eksploatacją Statków Powietrznych, ich zespołów, agregatów oraz sprzętu do ich obsługi.
Struktura pracowni składa się z mniejszych zespołów, które ze sobą ściśle współpracują. Zespoły te dzielą się na analityków, programistów oraz personelu techniczno-szkoleniowego.
Głównym produktem Pracowni Inżynierii Oprogramowania jest System Informatyczny do ewidencji i oceny procesu eksploatacji wszystkich Statków Powietrznych (SP) będących na wyposażeniu Polskich Sił Zbrojnych – SAMANTA.

 

Zadania Pracowni Inżynierii Oprogramowania:

  • administracja SI SAMANTA - wsparcie w zakresie użytkowania, poprawiania i aktualizacji danych dotyczących modułów wchodzących w skład systemu
  • tworzenie nowych rozwiązań oraz modułów wspomagających eksploatację statków powietrznych, sprzętu obsługowego, sprzętu naziemnego oraz wyszkolenia personelu
  • prowadzenie szkoleń z obsługi systemu

Plan rozwoju Pracowni Inżynierii Oprogramowania:

Aktualnie zespół Pracowni Inżynierii Oprogramowania opracowuje nowe podsystemy takie jak:

  • system wsparcia procesu eksploatacji Bezzałogowych Statków Powietrznych
  • system diagnostyki tribologicznej statków powietrznych Lotnictwa Sił Zbrojnych SP zgodnego ze standardami NATO oraz programem Joint Oil Analysis Program (JOAP)
  • rozbudowanie modułu szkoleń użytkowników systemu
  • budowanie natywnej aplikacji mobilnej na potrzeby służby technicznej dla urządzeń mobilnych / na urządzenia mobilne na bazie systemu Android.
  • dostosowanie systemu SAMANTA do potrzeb Wojsk Lądowych oraz Marynarki Wojennej RP
  • system zarządzania sprawnością urządzeń obrony przeciwlotniczej

KONTAKT

Kierownik Zakładu: płk dr hab. inż. Mariusz ZIEJA, prof. ITWL
tel. 261 85 11 32
fax. 261 85 14 32
e-mail: mariusz.zieja@itwl.pl

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl