Laboratorium SAR i CSAR

 

Laboratorium działa w zintegrowanym Systemie Zarządzania ITWL spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. 

Akredytacja została zawieszona od 01.04.2024r do dnia 01.04.2025r.

Laboratorium wykonuje badania w zakresie poprawności działania radiobikonów pracujących 

na częstotliwościach 406 MHz i 121,5/243 MHz obejmujące:

ocena poprawności działania radiobikonów w systemach COSPAS - SARSAT i CSAR

  • analiza treści słowa cyfrowego 406 MHz;
  • analiza widma w.cz. w pasmach promieniowania radiobikonów;
  • pomiar mocy wyjściowej sygnału w.cz.

ocenę sprawności nadajników ratowniczych:

  • w warunkach laboratoryjnych;
  • w warunkach rzeczywistych.

ocenę działania radiostacji ratowniczych:

  • badanie realizacji funkcji specjalnych;
  • opracowywanie procedur badawczych dotyczących funkcji specjalnych.

 

Laboratorium SAR i CSAR prowadzi badania radiobikonów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz następującymi normami COSPAS- SARSAT i NATO :

 

1. SPECIFICATION FOR COSPAS-SARSAT 406 MHz DISTRESS BEACONS

C/S T.001 Issue 3 - Revision 5 October 2003

2. COSPAS-SARSAT 406 MHz DISTRESS BEACON TYPE APPROVAL STANDARD

C/S T.007 Issue 4 – Revision 6 October 2011

3. COSPAS-SARSAT ACCEPTANCE OF 406 MHz BEACON TYPE APPROVAL TEST FACILITIES

C/S T.008 Issue 2 November 2005

4. COSPAS-SARSAT 406 MHz FREQUENCY MANAGEMENT PLAN

C/S T.012 Issue 1 – Revision 3 November 200

5. COSPAS-SARSAT GUIDELINES ON 406 MHz BEACON CODING, REGISTRATION AND TYPE APPROVAL

C/S G.005 Issue 2 - Revision 2 October 2006

6. 406 Beacon Tester Operator’s manual.

7. NATO STANAG 7007 SAR Electronic system.

8. NO-16-A209 ( Dz.U MON 2006/4 ) Radiostacje lotnicze awaryjno- ratunkowe.

 

 

KONTAKT

Kierownik Laboratorium: mgr inż. Artur CHMAROWSKI

Tel.: +48 261 851 616
Tel. kom.: 885 661 136
e-mail:artur.chmarowski@itwl.pl

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl