Pracownia integracji systemów GPS i CSAR

Pracownia integracji systemów GPS i CSAR

Podstawowym zadaniem pracowni, jako technicznego elementu Głównego Wojskowego Punktu Kontaktowego systemu GPS jest:

 • Serwisowanie odbiorników wojskowych (zakres określony z producentem);
 • Zabudowa odbiorników wojskowych na pokładach jednostek naziemnych i statków powietrznych (integracja z systemami pokładowymi);
 • Badania okresowe odbiorników cywilnych i wojskowych systemu GPS;
 • Opracowanie, badania i analizy nowych technik wykorzystania systemu GPS wersji cywilnych i wojskowych;
 • Opracowywanie, badanie i analizy nowych aplikacji systemów GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, CSAR/SAR;
 • Opracowanie i analiza systemów zarządzanie przydziałem kodów identyfikacyjnych bikonów;
 • Opracowania w zakresie organizacji i współdziałania systemów ratowniczych cywilnych i wojskowych;
 • Programowanie bikonów COSPAS-SARSAT;
 • Badanie bikonów CSAR, COSPAS-SARSAT;
 • Integracja bikonów z systemami pokładowymi statków powietrznych;
 • Integracja systemów poszukiwawczych z systemami pokładowymi;
 • Serwisowanie bikonów.

KONTAKT

Kierownik Zakładu: dr inż. Jarosław SULKOWSKI
tel. 22 685 13 16
e-mail: jaroslaw.sulkowski@itwl.pl

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl