Pracownia Integracji Systemów LINK

Laboratorium i pracownia integracji systemów LINK

pdfCertyfikat Akredytacji OiB

pdfZakres akredytacji OiB

Pracownia integracji systemu LINK 16

Podstawowym zadaniem pracowni jest:
• Integracja elementów systemu LINK 16 z naziemnymi elementami systemów C4ISR, (projektowanie rozwiązań sieci szkieletowej, instalacja i konfiguracja interfejsów między systemowych);
• Integracja elementów systemu LINK 16 z systemami pokładowymi (środki naziemne i statki powietrzne);
• Projektowanie sieci LINK 16 dla potrzeb misji i jej dystrybucja;
• Monitorowanie sieci LINK 16 i jej analiza do celów projektowych;
• Zarządzanie dynamiczne sieci LINK 16;
• Badania integracji systemów z systemem LINK 16;
• Badania elementów systemu LINK;
• Tworzenie interfejsów międzysystemowych LINK 16/WAN;
• Tworzenie tłumaczy międzysystemowych i aplikacji zobrazowania informacji LINK 16;
• Analizy, badania i optymalizacja przepływu informacji w rozwiązaniach wielosieciowych opartych na systemie LINK 16;
• Opracowywanie nowych technik wykorzystania systemu LINK 16, ich badania i analizy;
• Opracowanie nowych aplikacji zastosowania systemu LINK 16, ich badania;
• Opracowanie nowych aplikacji zastosowania systemu LINK 16, ich badania i analizy;
• Rozwój rozwiązań sieciocentrycznych Network Centric Warfare.

KONTAKT

Zakład Integracji Systemów C4ISR
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa, Polska
te.: +48 261 851 616

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl