Pracownia Systemów Ochrony Własnej

Pracownia w ramach swojej działalności zajmuje się:

  • Systemami wykrywania, obserwacji i śledzenia w paśmie 3e-4 do 4e-7 m;
  • Analizą, opracowaniem nowych i badaniem eksploatowanych / wdrażanych systemów ochrony biernej i aktywnej statków powietrznych;
  • Analizą, opracowaniem nowych i badaniem stosowanych algorytmów przeciwdziałania środkom rażenia;
  • Optymalizacją pracy pasywnych środków ochrony własnej.

KONTAKT

Kierownik Zakładu: dr inż. Jarosław SULKOWSKI
tel. 22 685 19 47
e-mail: jaroslaw.sulkowski@itwl.pl

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl