Zakład Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych

Podstawowym zadaniem zakładu jest opracowywanie systemów bezzałogowych statków powietrznych wraz z towarzyszącymi podsystemami, projektowanie i konstruowanie nowych struktur statków powietrznych oraz opracowywanie, produkcja i badanie kompozytów

Zakład Systemów Szkoleniowych

Zakład Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych

Podstawowym zadaniem Zakładu Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych (Z-58) są prace w zakresie projektowania elementów strukturalnych statków powietrznych (załogowych i bezzałogowych) i urządzeń naziemnych, opracowywania systemów mechatronicznych w tym autonomicznych platform bezzałogowych, opracowywania i wdrażania technologii kompozytowych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP. Zakład zajmuje się też zagadnieniami bezpieczeństwa i zdatności do lotu systemów bezzałogowych statków powietrznych.


Główne kierunki prac realizowanych przez Zakład to:

  • Projektowanie i wytwarzanie struktur kompozytowych oraz ich dokumentacji technicznej;
  • Naprawy struktur lotniczych za pomocą kompozytów;
  • Analizy komputerowe i symulacje struktur kompozytowych z wykorzystaniem MES;
  • Opracowywanie technologii napraw struktur kompozytowych;
  • Wykonywanie struktur kompozytowych i napraw;
  • Projektowanie, montaż i uruchamianie układów elektronicznych;
  • Opracowywanie oraz implementacja algorytmów przetwarzania obrazu;
  • Programowanie wysokopoziomowe aplikacji interfejsu z użytkownikiem;
  • Modelowanie i symulacja dynamiki różnego rodzaju obiektów technicznych;
  • Opracowywanie i implementacja systemów sterowania;
  • Programowanie niskopoziomowe systemów wbudowanych pracujących w czasie rzeczywistym;
  • Projektowanie kompozytowych i metalowych struktur samolotów;
  • Projektowanie aerodynamiczne oraz analiza charakterystyk aerodynamicznych i osiągowych złożonych układów statków powietrznych
  • Przygotowywanie dokumentacji CAD w systemie Siemens NX (Unigraphics);
  • Sporządzanie dokumentacji płaskiej;
  • Projektowanie i wykonywanie struktur drukowanych (3D).
  • Badania naziemne i w locie systemów bezzałogowych statków powietrznych;
  • Wsparcie Sił Zbrojnych RP w obsłudze systemów bezzałogowych statków powietrznych;
  • Opracowywanie procedur, metodyk badawczych oraz dokumentacji technicznej systemów bezzałogowych statków powietrznych;
  • Certyfikacja systemów bezzałogowych statków powietrznych dedykowanych na rynek cywilny i wojskowy.


Struktura organizacyjna Zakładu Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych (Z-58):

  1. Pracownia Autonomicznych Platform Bezzałogowych – Kierownik Pracowni – kpt. dr inż. Marcin CHODNICKI
  2. Pracownia Konstrukcji Lotniczych i Struktur Kompozytowych – Kierownik Pracowni – mgr inż. Paweł ORZECHOWSKI
  3. Pracownia Zdatności do Lotu Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych – Kierownik Pracowni – mgr inż. Teresa BUCZKOWSKA-MURAWSKA

KONTAKT

Kierownik Zakładu: ppłk dr inż. Mariusz ŻOKOWSKI
tel. 261 851 358
mariusz.zokowski@itwl.pl

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl