Laboratorium Badania Stanu Technicznego Wirnikowych Maszyn Przepływowych
 • Zarejestruj

 

Laboratorium Badania Stanu Technicznego Wirnikowych Maszyn Przepływowych Z-34b

 

Certyfikat-Akredytacji-AB-137
Laboratorium Badania Stanu Technicznego Wirnikowych Maszyn Przepływowych posiada certyfikat AB137 - zakres akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji jako laboratorium badawcze. Laboratorium działa w wewnętrznym systemie zarządzania jakością zgodnym z dokumentem standaryzacyjnym NATO AQAP 2110 i ISO 9001.

pdfCertyfikat OiB.pdf

pdfZakres akredytacji OiB.pdf

Wysoko wykwalifikowany personel Laboratorium wykonuje:

 • badania endoskopowe (boroskopowe i fiberoskopowe) trudno dostępnych części i elementów w przestrzeni wewnętrznej tunelu gazodynamicznego przepływowych maszyn wirnikowych

 

Laboratorium dysponuje światowej klasy sprzętem optycznym umożliwiającym przeprowadzenie:

 • oceny stanu powierzchni wraz z pełną rejestracją rzeczywistego obrazu na taśmie SVHS lub w zapisie cyfrowym,
 • określenia rozmiarów stwierdzonych uszkodzeń

 

KONTAKT 

Kierownik Zakładu: dr inż. Jarosław SPYCHAŁA

tel. 022 685 13 34
e-mail: jaroslaw.spychala@itwl.pl

 

 

 

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności