Laboratorium Implementacji i Interoperacyjności Systemów LINK
 • Zarejestruj

 

Laboratoria Zakładu Integracji Systemów C4ISR
Z-16b

 

Laboratorium i pracownia integracji systemów LINK

pdfCertyfikat OiB.pdf

pdfZakres akredytacji OiB.pdf 

Pracownia integracji systemu LINK 16
Podstawowym zadaniem pracowni jest:
• Integracja elementów systemu LINK 16 z naziemnymi elementami systemów C4ISR, (projektowanie rozwiązań sieci szkieletowej, instalacja i konfiguracja interfejsów między systemowych);
• Integracja elementów systemu LINK 16 z systemami pokładowymi (środki naziemne i statki powietrzne);
• Projektowanie sieci LINK 16 dla potrzeb misji i jej dystrybucja;
• Monitorowanie sieci LINK 16 i jej analiza do celów projektowych;
• Zarządzanie dynamiczne sieci LINK 16;
• Badania integracji systemów z systemem LINK 16;
• Badania elementów systemu LINK;
• Tworzenie interfejsów międzysystemowych LINK 16/WAN;
• Tworzenie tłumaczy międzysystemowych i aplikacji zobrazowania informacji LINK 16;
• Analizy, badania i optymalizacja przepływu informacji w rozwiązaniach wielosieciowych opartych na systemie LINK 16;
• Opracowywanie nowych technik wykorzystania systemu LINK 16, ich badania i analizy;
• Opracowanie nowych aplikacji zastosowania systemu LINK 16, ich badania;
• Opracowanie nowych aplikacji zastosowania systemu LINK 16, ich badania i analizy;
• Rozwój rozwiązań sieciocentrycznych Network Centric Warfare.


Pracownia integracji systemów GPS i CSAR
Podstawowym zadaniem pracowni, jako technicznego elementu Głównego Wojskowego Punktu Kontaktowego systemu GPS jest:
• Serwisowanie odbiorników wojskowych (zakres określony z producentem);
• Zabudowa odbiorników wojskowych na pokładach jednostek naziemnych i statków powietrznych (integracja z systemami pokładowymi);
• Badania okresowe odbiorników cywilnych i wojskowych systemu GPS;
• Opracowanie, badania i analizy nowych technik wykorzystania systemu GPS wersji cywilnych i wojskowych;
• Opracowywanie, badanie i analizy nowych aplikacji systemów GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, CSAR/SAR;
• Opracowanie i analiza systemów zarządzanie przydziałem kodów identyfikacyjnych bikonów;
• Opracowania w zakresie organizacji i współdziałania systemów ratowniczych cywilnych i wojskowych;
• Programowanie bikonów COSPAS-SARSAT;
• Badanie bikonów CSAR, COSPAS-SARSAT;
• Integracja bikonów z systemami pokładowymi statków powietrznych;
• Integracja systemów poszukiwawczych z systemami pokładowymi;
• Serwisowanie bikonów.


Pracownia zintegrowanych systemów ochrony własnej
Pracownia w ramach swojej działalności zajmuje się:
• Systemami wykrywania, obserwacji i śledzenia w paśmie 3e-4 do 4e-7 m;
• Analizą, opracowaniem nowych i badaniem eksploatowanych / wdrażanych systemów ochrony biernej i aktywnej statków powietrznych;
• Analizą, opracowaniem nowych i badaniem stosowanych algorytmów przeciwdziałania środkom rażenia;
• Optymalizacją pracy pasywnych środków ochrony własnej.

 

 

 

KONTAKT

 

Zakład Integracji Systemów C4ISR
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa, Polska
te.: +48 261 851 316

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności