Laboratorium Materiału Pędnych i Smarów
 • Zarejestruj

 

LABORATORIUM - ZAKŁAD MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW Z-55b

 

Laboratorium Zakładu Materiału Pędnych i SmarówCertyfikat-Akredytacji-AB-098

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (certyfikat akredytacji nr AB 098 - zakres akredytacji) w zakresie badania przetworów naftowych i cieczy eksploatacyjnych,a także biokomponentów i biopaliw. Laboratorium Zakładu MPS uzyskało także akredytację Obronności i Bezpieczeństwa (zakres nr 11/MON/2017), uprawniającą do wykonywania badań jakościowych produktów nabywanych zgodnie z "Ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa" (Dz. U. Nr 235, poz. 1700).

Laboratorium funkcjonuje na bazie Pracowni Badań Laboratoryjnych. Wyposażone jest w nowoczesną oraz specjalistyczną aparaturę, wykorzystującą najnowsze technologie.

pdfCertyfikat OiB
pdfZakres OiB

KONTAKT 

Kierownik Zakładu - dr inż. Jarosław SARNECKI
tel. 261 851 400, fax. 261 851 601,
e-mail: jaroslaw.sarnecki@itwl.pl

 

 

 

 

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności