Laboratorium SAR i CSAR
 • Zarejestruj

 

Laboratorium SAR i CSAR
Z-16b

 

Laboratorium działa w zintegrowanym Systemie Zarządzania ITWL spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. Laboratorium posiada akredytację Ministra Obrony Narodowej. 

pdfCertyfikat OiB.pdf

pdfZakres akredytacji OiB.pdf

Laboratorium wykonuje badania w zakresie poprawności działania radiobikonów pracujących
na częstotliwościach 406 MHz i 121,5/243 MHz obejmujące:


ocena poprawności działania radiobikonów w systemach COSPAS - SARSAT i CSAR

 • analiza treści słowa cyfrowego 406 MHz;
 • analiza widma w.cz. w pasmach promieniowania radiobikonów;
 • pomiar mocy wyjściowej sygnału w.cz.

ocenę sprawności nadajników ratowniczych:

 • w warunkach laboratoryjnych;
 • w warunkach rzeczywistych.

ocenę działania radiostacji ratowniczych:

 • badanie realizacji funkcji specjalnych;
 • opracowywanie procedur badawczych dotyczących funkcji specjalnych.sarsat

 

 

Laboratorium SAR i CSAR prowadzi badania radiobikonów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz następującymi normami COSPAS- SARSAT i NATO :

1. SPECIFICATION FOR COSPAS-SARSAT 406 MHz DISTRESS BEACONS

C/S T.001 Issue 3 - Revision 5 October 2003

2. COSPAS-SARSAT 406 MHz DISTRESS BEACON TYPE APPROVAL STANDARD

C/S T.007 Issue 4 – Revision 6 October 2011

3. COSPAS-SARSAT ACCEPTANCE OF 406 MHz BEACON TYPE APPROVAL TEST FACILITIES

C/S T.008 Issue 2 November 2005

4. COSPAS-SARSAT 406 MHz FREQUENCY MANAGEMENT PLAN

C/S T.012 Issue 1 – Revision 3 November 200

5. COSPAS-SARSAT GUIDELINES ON 406 MHz BEACON CODING, REGISTRATION AND TYPE APPROVAL

C/S G.005 Issue 2 - Revision 2 October 2006

6. 406 Beacon Tester Operator’s manual.


7. NATO STANAG 7007 SAR Electronic system.


8. NO-16-A209 ( Dz.U MON 2006/4 ) Radiostacje lotnicze awaryjno- ratunkowe.

 

KONTAKT

Kierownik Laboratorium: dr inż. Władysław Melnarowicz
tel. 22 685 10 38
e-mail:wladyslaw.melnarowicz@itwl.pl

 

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności