Posiedzenia grup NATO/ASD
 • Zarejestruj

Spotkania Komitetów i Grup Roboczych NATO    

     W dniach 12-13.01.2010 r. w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli odbyło się 97. spotkanie Grupy Uzbrojenia Sił Powietrznych NATO (NAFAG). W spotkaniu ze strony polskiej uczestniczyli płk dr inż. Andrzej Sarna - Szef Planowania Logistycznego Dowództwa Sił Powietrznych oraz płk (rez.) mgr inż. Dariusz Rataj - Szef Działu Rozwoju i Promocji ITWL.

Spotkanie poświęcone było m.in. omówieniu dotychczasowej działalności Grup Roboczych NAFAG, prezentacjom prac dowództw (ACT i ACO) i komitetów NATO w zakresie obszarów zainteresowania NAFAG.

14. spotkanie Komisji Obronności ASD   

     Misją Zrzeszenia Przemysłu Lotniczego, Kosmonautycznego i Obronnego Europy (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe) jest m.in. promowanie europejskiego przemysłu lotniczego, współpracy międzynarodowej oraz podtrzymywanie kontaktów z instytucjami Unii Europejskiej.

    14. spotkanie Komisji Obronności ASD odbyło się 16 marca 2011 r. w Brukseli. Dyskutowano nad rolą Unii Europejskiej w uniezależnieniu europejskich technologii, omawiano realizację wojskowych i cywilnych programów na szczeblu europejskim. Poruszono również takie tematy, jak: kontrola eksportu, handel bronią czy kwestie rynku obronności.

    Na koniec przedstawiono raporty z działalności poszczególnych grup i komitetów. W spotkaniu wziął udział Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych dr hab. inż. Ryszard Szczepanik. Następne spotkanie ASD odbędzie się 15 czerwca 2011 r. również w Brukseli.

Uczestnictwo polskich ekspertów w Zespole Projektowych EDA

     Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych Uczestniczyli w spotkaniach Zespołu Projektowego (PT UAS ATI) Europejskiej Agencji Obrony (EDA).

W październiku br. Zespół Projektowy spotkał się po raz dziesiąty. Podczas tego spotkania EREA (European Research E… Association) zaprezentowała dokument E4U (EREA for UAS) Business Case przygotowany dla EDA. Jest to opracowanie programu dla Bezzałogowych Systemów Latających.

     EREA, przygotowując dokument dla Europejskiej Agencji Obrony, wnosi tym samym niezwykle cenne spojrzenie przemysłu europejskiego na zagadnienie Systemów Bezzałogowych, w szczególności regulacji dotyczących wprowadzenia systemów bezzałogowych jako użytkownika przestrzeni lotniczej.

W listopadzie br. odbyło się spotkanie specjalne Zespołu Projektowego, na którym Zespół przygotował dokument ze wskazówkami do Programu dla EREA.

Dzień Polskiego Przemysłu w NAMSA

     W dniu 11 października 2011 roku, w siedzibie NAMSA, w Wielkim Księstwie Luksemburga odbyło się seminarium "Dzień Polskiego Przemysłu w NAMSA" zorganizowany wspólnie przez NAMSA oraz Polską Izbę Producentów na Rzecz Obronności Kraju. Organizacyjnie ze strony NAMSA spotkanie przygotowywał Pan płk Jacek Maj. W spotkaniu uczestniczył Jego Ekscelencja Ambasador RP w Luksemburgu, Pan Bartosz Jałowiecki.

     Podczas spotkania przedstawiciele 10 polskich firm sektora obronnego zaprezentowało swoją ofertę.

     Oprócz firm zajmujących się głównie produktami i usługami dla Wojsk Lądowych, silną reprezentację miał również Polski przemysł lotniczy (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 oraz Centralne Wojskowe Biuro Konstrukcyjno-Techniczne.

     Z oferty ITWL szczególne zainteresowanie wzbudziły kwestie modernizacji śmigłowców realizowanej wspólnie z WZL-1, eksploatacji powierzchni lotniskowych, alternatywnych materiałów pędnych i smarów.

     Przedstawiciele NAMSA, na czele z Szefem Dyrektoriatu Przetargów, Panem Dyrektor Patrick Fesquet, wyrazili duże zainteresowanie możliwościami i aktywnością uczestnictwa polskich firm w przetargach ogłaszanych przez NAMSA, szczególnie dotyczącą modernizacji śmigłowców.

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności