Projekty
 • Zarejestruj

Projekt OPARUS

oparusW dniu 23.08.2010 r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych podpisał porozumienie dotyczące rozpoczęcia prac nad projektem realizowanym w ramach 7 Programu Ramowego UE - OPen ARchitecture for Uav-based Surveillance system (OPARUS).

Celem projektu OPARUS jest opracowanie otwartej architektury platform dla użycia bezzałogowych aparatów latających do ochrony granic UE.

 

Główne zadania projektu OPARUS to:

 • Opracowanie opłacalnych koncepcji i scenariuszy do nadzoru z powietrza
 • Rozwiązania legislacyjne wprowadzenia UAV do pracy w kontrolowanej przestrzeni cywilnej
 • Zbadać 4 obszary techniczne:
  • Czujniki
  • Platformy
  • Bezpieczne łącza danych
  • Stacje naziemne
 • Zdefiniowanie otwartej architektury systemu i komunikacji dla bezzałogowej ochrony granicy powietrznej, lądowej oraz morskiej UE.

Międzynarodowe konsorcjum składa się z 14 podmiotów, a koordynatorem jest francuska firma Sagem.

ITWL w ramach projektu odpowiada za:

 • Analizę wymagań użytkownika - Straż Graniczna, Wojsko Polskie oraz FRONTEX
 • Zebranie danych na temat platform latających
 • Organizację warsztatów z użytkownikami.

Okres realizacji projektu, lata 2010 - 2012, a odbiorcą końcowym jest Unia Europejska.

Realizowane projekty

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności