Projekty
 • Zarejestruj

Projekt WIMAAS

wimasW dniu 04.12.2008 r. Instytutu Techniczny Wojsk Lotniczych podpisał porozumienie dotyczące rozpoczęcia prac nad projektem realizowanym w ramach 7 Programu Ramowego UE - Wide Maritime Area Airborne Surveillance (WIMAAS) - Rozpoznanie powietrzne obszarów morskich

Projekt WIMAAS ma na celu opracowanie wymagań i założeń konstrukcyjnych dla floty europejskich patrolowych (pilotowanych lub bezpilotowych) statków powietrznych. Stanowi pierwszy krok do stworzenia europejskich sił, których zadaniem będzie ochrona morskich granic Unii Europejskiej.

 

 

Zadaniem takiej floty w przyszłości będzie:

 • monitorowanie wód terytorialnych,
 • wykrywanie nielegalnej migracji,
 • wykrywanie przemytu,
 • wykrywanie skażeń,
 • monitorowanie stref połowowych,
 • działania SAR (poszukiwawcze i ratownicze).

 

Realizacją projektu zajmuje się międzynarodowe konsorcjum skupiające 14 podmiotów, a koordynatorem całości jest firma

Thales Systemes Aeroportem S.A.

 

ITWL w ramach projektu odpowiada za:

 

 • Analizę wymagań użytkownika - Straż Graniczna, Frontex
  • Analiza potrzeb użytkownika
  • Scenariusze misji, rozpoznawcze
  • Architektura systemu - systemów
 • Koncepcję
  • Analiza platform
 • Wykorzystanie
  • Warsztaty z użytkownikiem
  • Plan rozwoju

Okres realizacji projektu, lata 2008 - 2011, a odbiorcą końcowym jest Unia Europejska.

Realizowane projekty

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności