Projekty
 • Zarejestruj

Projekt w ramach Europejskiej Agencj Obrony

eda

W dniu 04.11.2008 r. Instytutu Techniczny Wojsk Lotniczych podpisał umowę dotyczące rozpoczęcia prac nad projektem Europejskiej Agencji Obrony (EDA) - Advanced Helmet and Devices for Individual Protection.

Projekt ma na celu zwiększenie możliwości działania żołnierza na współczesnym polu walki. Projekt obejmuje:

 • wyposażenie indywidualnego żołnierza w sensory podczerwieni,
 • wyposażenie indywidualnego żołnierza w sensory biologiczno-chemiczne i radiologiczne,
 • wyposażenie indywidualnego żołnierza w system wykrywania snajperów,
 • wyposażenie indywidualnego żołnierza w system monitorowania stanu zdrowia.

Realizacją projektu zajmu się międzynarodowe konsorcjum skupiające 8 podmiotów, a koordynatorem całości jest firma Galileo Selex.

ITWL w ramach projektu odpowiada za opracowanie i wykonanie demonstratora technologii w zakresie sensorów optoelektronicznych. Okres realizacji projektu lata 2008 - 2010, a odbiorcą końcowym jest EDA.

 

 

Spotkanie uczestników konsorcjum AHEAD w ITWL

W siedzibie Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych dniach 9-10 lipca 2009 r. odbyło się spotkanie robocze uczestników konsorcjum AHEAD (projekt finansowany przez Europejską Agencję Obrony - EDA) oraz przedstawicieli Agencji.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci firm:

 • GALILEO AVIONICA oraz E.A. - Włochy,
 • TEKEVER oraz LVDB - Portugalia,
 • IABG - Niemcy,
 • ITWL, WAT, PIAP - Polska.

Podczas spotkania omówiono postęp prac nad wspólnym prototypem zaawansowanego systemu sensorów pojedynczego żołnierza (elektrooptyczne, biologiczne, chemiczne, radiologiczne i akustyczne). Przedstawiciele konsorcjum przedstawili również postęp prac reprezentantom gestora (EDA). Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych zademonstrował uczestnikom spotkania własny system HMD (Helmet Mounted Display) oparty na miniaturowym wyświetlaczu LCD o rozdzielczości 800x600 pikseli oraz system kontroli komputera osobistego WMM (Wrist Mounted Manipulator) proponowany jako element wyposażenia pojedynczego żołnierza.

Realizowane projekty

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności