Projekty
 • Zarejestruj

ASTYANAX

ASTYANAX logoCelem projektu ASTYANAX jest kontynuacja badań rozpoczętych w ramach projektu HECTOR (finansowanego również ze środków EDA). Badania skoncentrowane są na zagadnieniach monitorowania stanu technicznego konstrukcji SHM (Structural Health Monitoring) dla kadłuba śmigłowca poprzez zastosowanie złożonego systemu kontrolno-pomiarowego w celu detekcji, lokalizacji i oceny powstających uszkodzeń. Planowane jest rozszerzenie opracowanej metodologii oraz przeprowadzenie jej weryfikacji podczas testów na rzeczywistym, wycofanym z użytku i pozyskanym do badań śmigłowcu Mi-8/17. 

Zadania realizowane przez ITWL są związane głownie z:
- opracowaniem modelu MES struktury śmigłowca Mi-8/17,
- przeprowadzeniem analiz statycznych i dynamicznych modelu,
- oprzyrządowaniem i przeprowadzeniem tzw. drop testu tj. zrzutu śmigłowca z ustalonych wysokości w celu określenia zachowania śmigłowca podczas tzw. twardego lądowania.
Ponadto ITWL bierze udział w opracowaniu demonstratora systemu SHM.

 

 

 

Mi-8-17Rys 1. Model globalny struktury śmigłowca Mi-8/17

mi8-17-kabinaRys. 2. Model przedniej części kadłuba śmigłowca Mi-8/17

 

EDA logo ramka 1 0European Defence Agency 2012 - 2015

 

ASTYANAX logo

ASTYANAX
Aircraft fuSelage crack moniToring sYstem And progNosis through on-boArd eXpert sensor network

 

 

 

 

 

Partnerzy:

01 Politecnico di Milano Dipartimento di Meccanica (leader)

01 Alenia Aermacchi

01 AgustaWestland

02 Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A.

03 Instituto Nacional de Tecnica Aeroespacial

02 Katedra Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

02 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

 


 

Osoba do kontaktu: dr inż. Sławomir Klimaszewski, tel. 22 685 16 59, kom. 606 878 871
e-mail: slawomir.klimaszewski@itwl.pl

 

 

 

 

 

Realizowane projekty

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności