Projekty
 • Zarejestruj

CAESARIS

CAESARIS logoCelem projektu CAESARIS jest zaprojektowanie nowego, zintegrowanego rozwiązania w obszarze bezpieczeństwa oraz poszukiwawczo-ratowniczym, które pozwoli wykrywać ludzi, zarówno w terenie dobrze widocznym jak i ukrytych pod osłoną (np. pod osłoną liści, w pojazdach czy łodziach), jak również w ciemności i warunkach ograniczonej widoczności.

To rozwiązanie, umieszczone na statku powietrznym, będzie używało najnowocześniejszych sensorów: radaru z syntetyczną aperturą (Synthetic Aperture Radar - SAR) oraz obrazowania elektrooptycznego (Electro-Optical - EO) w zakresie widzialnym.


Bazą tego innowacyjnego rozwiązania będzie kognitywna detekcja multispektralna.
Biorąc pod uwagę potrzeby rynku w obszarze bezpieczeństwa i poszukiwawczo-ratowniczym, zespól projektu CAESARIS zaprojektuje system typu SWaP, plug-and-play, konfigurowalny w czasie rzeczywistym, który spełni wymogi europejskich Agencji Bezpieczeństwa.
Główne zadania projektu:
- Prace badawcze nad rekonfigurowalnym systemem radaru SAR
- Prace badawcze nad algorytmami oraz oprogramowaniem do detekcji celów ukrytych pod nieprzeźroczystymi warstwami
- Prace nad oprogramowaniem do zdalnego sterowania multispektralną detekcją w zakresie kontekstowym
- Prace nad modułem oprogramowania do kontroli platformy programowalnej kognitywnej detekcji multispektralnej
- Prace badawcze w obszarze załogowej platformy latającej.

Projekt CAESARIS został oparty na relacjach komercyjnych firm oraz wspólpracy w zakresie innowacyjnych prac rozwojowo-badawczych z instytucjami naukowymi.
Powstał aby wytworzyć innowacyjny i ambitny produkt, który będzie odpowiedzią na potrzeby rynku.
Dlatego MŚP biorące udzial w projekcie (Centum Solutions, MetSensing, SmallGIS) zdecydowały się na wspłpracę ze względu na uzupełnianie się w obrębie dyscyplin potrzebnych do prac nad projektem.
Natomiast instytucje B+R (Gradiant, ITWL oraz CNIT) zostały wyslelkcjonowane, w związku z ich kluczowymi kwalifikacjami w obrębie zadań i rezultatów projektu, a także komplementarnością prowadzonych badań naukowych, w oparciu o najwyższy poziom wiedzy naukowej.

 

CAESARIS uzyskał dofinanowanie z Komisji Europejskiej w ramach 7 Programy Ramowego (FP7/2007-2013), numer umowy grantowej: 605093.

Czas trwania projektu: 24 miesiące (10.2013 – 10.2015).

 

Partnerzy:

MŚP:
01Centum Solutions (Koordynator)

02Metasensing B.V.

03Smallgis Sp Zoo

B+R:
01Fundacion Centro Tecnoloxico De Telecomunicacions De Galicia (Gradiant)
03 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych(ITWL)
04Consorzio Nazionale Interuniversitario Per Le Telecomunicazioni (CNIT)

Realizowane projekty

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności