Projekty
 • Zarejestruj

Promocja eksportu wyrobów Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na wybranych rynkach

loga

Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki, Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.

 

Numer projektu:
POIG.06.05.02-00-181/12-00


Czas realizacji projektu:
Planowany okres realizacji projektu: 10.08.2012-13.01.2015 r.


Kierownik Projektu:
mgr inż. Robert CZAPLICKI
tel. +48 22 685 13 76
fax +48 22 685 13 76
e-mail: robert.czaplicki@itwl.pl

 

Celem realizacji Projektu jest promocja Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych poprzez udział w targach i misjach gospodarczych, wspartych dystrybucją materiałów promocyjnych oraz szkoleniami specjalistycznymi. W trakcie realizacji programu promocji branży obronnej ITWL będzie dążył do przedstawienia potencjalnym krajowym i zagranicznym kontrahentom, oferty dotyczącej swoich wyrobów i usług. W ramach Projektu Instytut będzie brał udział w:

 

Lp.

Data

Nazwa

Gdzie

1

2013

Targi krajowe „EUROPOLTECH 2013”

Polska - Warszawa

2

2013

Udział w targach „Air Fair 2013”

Polska - Bydgoszcz

3

2013

Targi zagraniczne „IDET 2013”

Czechy - Brno

4

2013

Szkolenie dwudniowe „Szkolenie 2013”

Polska - Warszawa

5

2013

Targi krajowe „MSPO 2013”

Polska - Kielce

6

2013

Targi zagraniczne „Arms & Security 2013”

Ukraina - Kijów

7

2013

Misja gospodarcza: „KAZACHSTAN 2013”

Kazachstan - Astana

8

2014

Wykonanie projektów graficznych, przygotowanie

 i produkcja materiałów promocyjno-informacyjnych

Polska - Warszawa

9

2014

Doradztwo

Polska - Warszawa

10

2014

Targi zagraniczne „DEFEXPO 2014”

Indie - New Delhi

11

2014

Misja gospodarcza „ALGIERIA 2014”

Algieria - Algier

12

2014

Misja gospodarcza: „INDIE 2014”

Indie – New Delhi

13

2014

Targi zagraniczne „KADEX 2014”

Kazachstan - Astana

14

2014

Targi krajowe „Air Fair 2014”

Polska - Bydgoszcz

15

2014

Targi krajowe „Balt Military Expo 2014”

Polska - Gdańsk

16

2014

Szkolenie dwudniowe „Szkolenie 2014”

Polska - Warszawa

17

2014

Targi krajowe „MSPO 2014”

Polska - Kielce

18

2014

Targi zagraniczne „Arms and Security”

Ukraina - Kijów

19

2014

Misja gospodarcza Liban

Liban - Bejrut

Realizowane projekty

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności