Projekty
 • Zarejestruj

Opracowanie zaawansowanych metod estymacji parametrów drgań łopatek sprężarki osiowej oraz poziomu naprężeń

NCN

Projekt badawczy zakwalifikowany do realizacji w konkursie NCN SONATA 1, wykonywany w latach 2011-2014 przez zespół Zakładu Silników Lotniczych. Celem projektu jest rozwój bezdotykowej metody pomiaru drgań łopatek przepływowych maszyn wirnikowych (ang. blade tip-timing).


W trakcie projektu:

 • Opracowano procedury zarządzania danymi pomiarowymi i ich przetwarzania.
 • Do określenia czasu przyjścia łopatki wykorzystywano procedury przetwarzania próbek sygnału działające na komputerze lub matrycy FPGA.
 • Opracowano metody dopasowania odkształceń łopatek do modelu oscylatora harmonicznego.
 • Stworzono model MES łopatki i wykorzystano go do oceny poziomu naprężeń,
 • Wykonano estymację parametrów drgań łopatek zarówno podstawowej jak i drugiej postaci drgań wykorzystując opracowane w trakcie projektu modele i narzędzia.

W celu weryfikacji przyjętych modeli oraz opracowanych metod estymacji parametrów drgań wykonano pełen cykl działań związanych z zastosowaniem metody bezdotykowej do pomiaru drgań łopatek roboczych sprężarki osiowej, który obejmował:

 • numeryczną analizę modalną,
 • testy algorytmów na danych symulowanych i archiwalnych,
 • planowanie przebiegu eksperymentu,
 • projektowanie instalacji pomiarowej,
 • wykonanie prób silnika odrzutowego,
 • wyznaczenie parametrów drgań synchronicznych i asynchronicznych,
 • wizualizację i analizę wyników.

 

Realizowane projekty

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności