Projekty
 • Zarejestruj

,,ERA” (Enhanced RPAS Automation)

,,ERA” (Enhanced RPAS Automation)

 era-logoProjekt dotyczy opracowania nowych standardów technicznych, prawnych i operacyjnych dla bezzałogowych statków latających, operujących w niesegregowanej przestrzeni powietrznej, a także docelowo ma zwiększyć integrację ze zdalnie sterowanymi systemami powietrznymi RPAS (zarówno cywilnymi jak i wojskowymi) we wspólnej europejskiej przestrzeni powietrznej. Integracja wspólnych europejskich systemów RPAS pozwoli na ich użycie w operacjach powietrznych m.in. w portach lotniczych, a w konsekwencji pozwoli również na opracowanie planu działania (Roadmap) na rzecz systemów RPAS tworzących nowe standardy techniczno-prawne na rzecz ruchu lotniczego dla RPAS. Ponadto, projekt ,,ERA” przyczyni się do wprowadzenia europejskich norm, które będą stanowiły podstawy techniczne dla certyfikacji systemów RPAS tj., automatyczny start i lądowanie, Auto-taxi.

 


W międzynarodowym konsorcjum współpracującym nad projektem ,,ERA” uczestniczy 16 partnerów z 5 państw UE:
Airbus Defence and Space oraz ESG Elektronik system- und Logistik-GmbH z Niemiec; Sagem, Thales i ONERA z Francji; Saab ze Szwecji; Finmeccanica z Włoch, oraz dziewięciu partnerów z Polski.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest liderem polskiego konsorcjum, w ramach którego skupia pozostałych polskich partnerów tj.,: Instytut Lotnictwa, Politechnikę Rzeszowską, WB Electronics SA, Asseco Poland SA., Hertz Systems Ltd., EUROTECH, PIAP (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów), Eskadra - Grzegorz Trzeciak.
Kierownikiem projektu po stronie ITWL jest mgr Edyta Franczuk.

Realizowane projekty

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności