Biblioteka Naukowa
 • Zarejestruj

Biblioteka Naukowa

biblioteka

 

Biblioteka Naukowa działa w strukturach Ośrodka Informacji Naukowej ITWL. Księgozbiór Biblioteki obecnie liczy ponad 45000 egz. wydawnictw zwartych i ponad 100 tytułów - prenumerowanych rocznie - czasopism krajowych i zagranicznych.

Zasadnicza tematyka zbiorów obejmuje dziedziny: bogato reprezentowany dział "technika lotnicza", wytrzymałość materiałów, materiałoznawstwo, nauki ścisłe, informatyka, historia lotnictwa, słowniki, encyklopedie, przewodniki.

 

Korzystanie ze zbiorów ułatwiają:

 • katalog alfabetyczny książek i wydawnictw ciągłych,
 • katalog rzeczowy poszczególnych dziedzin wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej,
 • katalog alfabetyczny czasopism,
 • katalog opracowań wewnętrznych.


Do podstawowych zadań Biblioteki Naukowej należy gromadzenie, zakupy nowych pozycji, opracowywanie ich i klasyfikowanie wg UKD oraz udostępnianie księgozbioru w sposób zorganizowany. W bibliotece wdrożono Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką PROLIB, który umożliwia pełną automatyzację czynności związanych z gromadzeniem, opracowywaniem, wyszukiwaniem, a jednocześnie zapewnia kontrolę wypożyczeń.

Biblioteka Naukowa gromadzi i udostępnia nośniki programów komputerowych. Prowadzi też wypożyczenia międzybiblioteczne. Okresowo opracowuje "Biuletyn nabytków bibliotecznych". Biblioteka dysponuje obszerną czytelnią, gdzie można korzystać z podręcznego księgozbioru, czasopism, kserografu oraz stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

 

KONTAKT

Biblioteka Naukowa ITWL
tel. 261 851 441

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności