Wydawnictwa Cykliczne
 • Zarejestruj

Wydawnictwa Cykliczne

 

W Instytucie opracowuje się i wydaje cyklicznie następujące publikacje:

Prace Naukowe ITWL” – jeden, dwa numery na rok

Journal of KONBiN” – kwartalnik

Aktualności lotnicze" – AKLOT” – kwartalnik

Prace Naukowe ITWL” od 2007 r. są drukowane w j. polskim i j.angielskim.

Journal of KONBiN” od 2006 r. wydawany jest w j.polskim i j.angielskim. Znajduje się na wykazie B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5 pkt).

Journal of KONBiN posiada stronę internetową, która zawiera dane o czasopiśmie, redakcji, wytycznych do przygotowania artykułów oraz elektroniczną postać artykułów.

Artykuły publikowane w półroczniku „Prace Naukowe ITWL”, począwszy od zeszytu nr 21 będą dostępne jako publikacje elektroniczne w serwisie MetaPress, jak również Versita na stronie www.versita.com w j.polskim i j.angielskim. Kwartalnik „Journal of KONBiN” Safety and Reliability System od Nr 1(3)2007 również będzie dostępny na ww. stronie.

 

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności