Wydawnictwa Książkowe
 • Zarejestruj

WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

 

Publikacje autorów z i spoza ITWL (opracowywane redakcyjnie w Instytucie) drukowane w Wydawnictwie ITWL lub poza Instytutem

 

milkiewiczAntoni Milkiewicz: Praktyczna aerodynamika i mechanika lotu samolotu odrzutowego, w tym wysokomanewrowego

pdfSpis treści

Pozycja dostępna
Cena 42 zł
Zamówienia: tel. 261 851 635

Wydawnictwo ITWL, Warszawa 2009, 444 s. Rysunki czarno-białe; format B-5, okładka miękka lakierowana.

 Aby bezpiecznie latać i nie dać się zaskoczyć w powietrzu nietypowym zdarzeniem, piloci muszą znać i rozumieć prawa rządzące lotem wynikające z mechaniki lotu samolotu. Prawa te są dla wszystkim bezwzględne i nie da się ich obejść - trzeba się do nich stosować.

Czytaj więcej...

Lewitowicz---Eksploatacyjne-własności-i-właściwości-samolotów-i-śmigłowców

Jerzy Lewitowicz: Eksploatacyjne własności i właściwości samolotów i śmigłowców

pdfSpis treści

Pozycja dostępna
Cena 31, 50 zł
Zamówienia – tel. 261 851 635

Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2015, s. 226, rysunki, fotografie, tabele, wykresy, indeks rzeczowy, format B-5, okładka miękka.
Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej eksploatacji statków powietrznych. Skierowana jest do przyszłych projektantów i konstruktorów statków powietrznych, jak również do eksploatatorów samolotów, śmigłowców i bezzałogowych statków powietrznych. Zawiera treści przeznaczone dla studentów wydziałów lotniczych, może być przydatna jako podręcznik do przedmiotu eksploatacja statków powietrznych.

lewitowicz 3Jerzy Lewitowicz: Podstawy eksploatacji statków powietrznych.
Tom 3. Systemy eksploatacji statków powietrznych.

pdfSpis treści

Pozycja dostępna
Cena 42 zł
Zamówienia: tel. 261 851 635

Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2006, s. 495, rysunki, fotografie, tabele, wykresy, format B-5, okł. twarda lakierowana.

Książka zawiera rozwiązania teorii i praktyki systemów i procesów eksploatacji statków powietrznych wraz z ich modelowaniem.

Tom zawiera 3 rozdziały i 5 załączników. Jeden z rozdziałów poświęcono systemom bezpieczeństwa lotów z analizą:

 • wypadków lotniczych
 • ergonomi statku powietrznego
 • czynnika ludzkiego.

tom5Jerzy Lewitowicz, Andrzej Żyluk: Podstawy eksploatacji statków powietrznych. 
Tom 5. Badania eksploatacyjne statków powietrznych.

pdfSpis treści

Pozycja dostępna
Cena 36,75 zł
Zamówienia: tel. 261 851 635

Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2006, rysunki czrno-białe i kolorowe, fotografie, wykresy, format B - 4, s. 320, okładka miękka w obwolucie. 

Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2009, s. 366. Rysunki, fotografie, słownik terminów, indeks rzeczowy, druk w kolorze, format B5, okładka twarda lakierowana.

W tomie 5, podobnie jak w poprzednich, głównym rozpatrywanym zagadnieniem jest eksploatacja techniki lotniczej z podkreśleniem roli tzw. myślenia eksploatacyjnego. W tomie tym omówiono m.in. zagadnienia: zdatności technicznej statku powietrznego, eksploatacyjnych baz danych, odnowy SP, logistyki w systemie eksploatacji SP i problemy użytkowania SP.

tom 6Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej
Tom 6. pod redakcją: Jerzego Lewitowicza, Leszka Lorocha, Jerzego Manerowskiego

pdfSpis treści

Pozycja dostępna
Cena 42 zł
Zamówienia: tel. 261 851 635

Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2006, rysunki czrno-białe i kolorowe, fotografie, wykresy, format B - 4, s. 320, okładka miękka w obwolucie.

 

Kolejny 6 tom “Problemów badań i eksploatacji techniki lotniczej” kontynuuje ideę inicjatorów serii, ale ma charakter samodzielnej pozycji wydawniczej. Autorzy poszczególnych rozdziałów prezentują najnowsze problemy i badania dynamicznie rozwijających się dziedzin eksploatowanej techniki lotniczej,

Czytaj więcej...

Lindstedt-2011

Paweł Lindstedt: Praktyczna regulacja maszyn i jej teoretyczne podstawy

pdfSpis treści

Pozycja dostępna
Cena 36,75 zł
Zamówienia – tel. 261 851 635


Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2010, s. 234, rysunki, tabele, wykresy, indeks rzeczowy, format B-5, okładka miękka.


Wiedza zawarta w tej książce ma umożliwić rozwiązywanie problemów regulacyjnych, diagnostycznych i niezawodnościowych podczas praktycznej obsługi obiektów na ich abstrakcyjnych modelach wyznaczonych podczas badań eksperymentalnych, których analiza pozwoli zoptymalizować szeroko rozumiane działania obsługowe w procesie eksploatacji maszyn (w tym szczególnie samolotów i śmigłowców oraz silników turbinowych stanowiących ich napędy).

lewitowiczJerzy Lewitowicz: Podstawy eksploatacji statków powietrznych.
Tom 1. Statek powietrzny i elementy teorii.

pdfSpis treści

Pozycja niedostepna

Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2001, s. 314, rysunki, fotografie, tabele, wykresy, format B-5, okł. twarda lakier.


Wydana w kwietniu 2001 r. książka jest pierwszą częścią przygotowywanej 6-tomowej serii wydawniczej pt. Podstawy eksploatacji statków powietrznych.

Zawiera podstawy teorii i praktycznej wiedzy technicznej z zakresu eksploatacji statków powietrznych: samolotów, śmigłowców i szybowców w ujęciu systemowym.

Czytaj więcej...

lewitowicz 2Jerzy Lewitowicz, Kamila Kustroń:Podstawy eksploatacji statków powietrznych.
Tom 2. Własności i właściwości eksploatacyjne statku powietrznego.

pdfSpis treści

Pozycja niedostepna

Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2003, s. 600, rysunki, fotografie, tabele, wykresy, indeks rzeczowy, format B-5, druk kolorowy, okł. twarda lakierowana.


Książka jest drugą częścią przygotowywanej serii wydawniczej pt.: "Podstawy eksploatacji statków powietrznych". Książka adresowana jest głównie do osób studiujących i wykładających przedmiot podstawy eksploatacji statków powietrznych w specjalności lotnictwo.

Czytaj więcej...

lewitowicz 4Podstawy eksploatacji statków powietrznych. pod redakcją Jerzego Lewitowicza. 
Tom 4. Badania eksploatacyjne statków powietrznych.

pdfSpis treści

Pozycja niedostepna

Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2008, s. 522. Rysunki, fotografie, 5 dodatków, druk w kolorze, format B5, okładka twarda lakierowana.

W tomie 4, podobnie jak w poprzednich, głównym rozpatrywanym zagadnieniem jest eksploatacja techniki lotniczej z podkreśleniem roli tzw. myślenia eksploatacyjnego. W tomie tym skupiono się na metodach i procedurach oraz narzędziach badań statków powietrznych w locie i na ziemi.

Czytaj więcej...

nita 2Piotr Nita
Betonowe nawierzchnie lotniskowe. Teoria i wymiarowanie.

Pozycja niedostepna

Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2005, s. 383, rysunki, fotografie, wykresy, tab., form. B-5, okł. miękka lakierowana.


Książka dotyczy konstrukcyjnego projektowania nawierzchni sztywnych; ma zarazem charakter podręcznika akademickiego, wypełniającego dotkliwy brak w literaturze krajowej w formie pomocy dla studentów.

Czytaj więcej...

lindstedtPaweł Lindstedt
Praktyczna diagnostyka maszyn i jej teoretyczne podstawy.

Pozycja niedostepna

Wydawnictwo Naukowe ASKON, Warszawa 2002, rys., tabl., s. 219, format B-5, okł. miękka lakierowana.

 

Dr hab. inż. Paweł Lindstedt, pracujący w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych na stanowisku profesora, od kilkudziesięciu lat zajmuje się problematyką regulacji i diagnostyki silników odrzutowych oraz instalacji płatowca w aspekcie niezawodności i bezpieczeństwa. Brał wielokrotnie udział w badaniach wypadków i katastrof lotniczych.

Czytaj więcej...

manerowskiJerzy Manerowski
Identyfikacja modeli dynamiki ruchu sterowanych obiektów latających.

Pozycja niedostepna

Wydawnictwo Naukowe ASKON , Warszawa 1999, s. 163, rysunki, wykresy, form. B-5, okładka miękka lakier.

 

Początek kariery symulatorów lotu samolotów zaczyna się w drugiej dekadzie XX wieku. W latach pięćdziesiątych rozpoczynają się prace nad urządzeniami treningowymi z systemami wizyjnymi i z wykorzystaniem komputerów. Doskonalenie rozwiązań konstrukcyjnych samych symulatorów jest wciąż aktualnym zadaniem dla inżynierów i matematyków

Czytaj więcej...

sasimBenedykt Sasim
Elementy ergonomii kabin samolotów wojskowych

Pozycja niedostepna

Wydawnictwo ITWL, Warszawa 2009, s. 143, rysunki, fotografie, tabele, załączniki. Format B-5, okładka miękka lakierowana.


Publikacja dostarcza niezbędnych wiadomości z zakresu ergonomii. Autor charakteryzuje pracę pilota w kabinie samolotu oraz jej warunki, rozważa znaczenie ergonomii w sytuacjach awaryjnych. Podsumowuje ponadto badania wybranych problemów

ergonomicznych szczególnych przypadków w locie oraz badania ergonomiczności tablicy przyrządów samolotów TS-11 Iskra, Su-22, PZL-130 Orlik.

Czytaj więcej...

sibilskiW. Łucjanek, K. Sibilski
Wstęp do dynamiki lotu śmigłowca.

Pozycja niedostepna

Wydawnictwo ITWL, Warszawa 2007, 112 s. Rysunki czarno-białe; format B-5, okładka twarda lakierowana.


Nakładem Wydawnictwa Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w grudniu 2007 r. na rynku ukazała się książka autorstwa doc. dr. inż. Wiesława Łucjanka i prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Sibilskiego pt. "Wstęp do dynamiki lotu śmigłowca".

Czytaj więcej...

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności