Obrony Doktoratów
 • Zarejestruj

Rada Naukowa Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na posiedzeniu w dniu 25.04.2013r. biorąc pod uwagę przedstawioną rozprawę habilitacyjną, pozytywne opinie recenzentów, pozytywny przebieg kolokwium habilitacyjnego oraz wykładu habilitacyjnego, w głosowaniu tajnym, nadała dr. inż. Andrzejowi Leskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

W ITWL odbyła się 19 grudnia 2013 r., publiczna obrona rozprawy doktorskiej płk. dypl. nawig. inż. Tomasza Gugały pt. Koncepcja eksploatacji systemów bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej kontrolowanej”.  

Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Jerzy Mikulski, Recenzentami zaś: prof. dr hab. inż. Andrzej Fellner oraz prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk.

Decyzję o nadaniu tytułu doktora nauk technicznych podjęła 10.01.2013r. Rada Naukowa ITWL.

W ITWL odbyła się 19 grudnia 2013 r., publiczna obrona rozprawy doktorskiej płk dypl. nawig. inż. Tomasza Gugały pt. Koncepcja eksploatacji systemów bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej kontrolowanej”. 

05 Turkiewicz 800x600W ITWL odbyła się 5 listopada 2013 r., publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Dariusza Turkiewicza pt. Metoda analizy systemu utrzymania zdatności technicznej samolotów”.  

Promotorem pracy był prof. nadzw. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, Recenzentami zaś: prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska oraz dr hab. inż. Andrzej Żyluk.

Decyzję o nadaniu tytułu doktora nauk technicznych podjęła 19.11.2013r. Rada Naukowa ITWL.

04 Gołda 800x600W ITWL odbyła się 18 października 2013 r., publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Gołdy pt. Metoda wspomagania decyzji w operacjach kołowania samolotów”  

Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Jerzy Manerowski, Recenzentami zaś: prof. dr hab. inż. Tomasz Ambroziak oraz dr hab. inż. Mirosław Kowalski.

Decyzję o nadaniu tytułu doktora nauk technicznych podjęła 19.11.2013r. Rada Naukowa ITWL.

03 Wesołowski 1 800x600Na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej 4 lutego 2013 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Kierownika Zakładu Lotniskowego ITWL mjr. mgr. inż. Mariusza Wesołowskiego pt. „Nośność mobilnych pokryć kompozytowych stosowanych do odbudowy nawierzchni lotniskowych”.

Czytaj więcej: Mariusza Wesołowskiego

01 Głowacki 800x600Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Głowackiego pt. „Zagrożenia ekologiczne obszarów wokół lotnisk powodowane przez zespoły napędowe samolotów oraz możliwości ich ograniczania” odbyła się 14 stycznia 2013 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych.

Czytaj więcej: Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Pawła Głowackiego

23 Walenty 800x600Przed komisją powołaną przez Radę Naukową ITWL dnia 12 listopada 2012 r. miała miejsce publiczna obrona pracy doktorskiej gen. dyw. pil. mgr. Mieczysława Walentynowicza pt. „Badanie skuteczności modernizacji statków powietrznych”.

Czytaj więcej: Obrona pracy doktorskiej gen. dyw. pil. mgr. Mieczysława Walentynowicza

21 Długołęcki 800x600Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mjr. mgr. inż. Andrzeja Długołęckiego pt. „Badania środków bojowych w aspekcie oceny trwałości użytkowej” odbyła się 7 września 2012 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych.

Czytaj więcej: Obrona mjr. mgr. inż. Andrzeja Długołęckiego

cieslik 03 11Mgr inż. Andrzej Cieślik podczas prezentacji tez swojej rozprawy doktorskiejW Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w dniu 22 marca 2011 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Andrzeja Cieślika pt. "Diagnozowalność zintegrowanego systemu awionicznego w aspekcie podatności eksploatacyjnej".

Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz, a recenzowali ją prof. dr hab. inż. Tadeusz Dąbrowski z Wojskowej Akademii Technicznej i prof. dr hab. inż. Paweł Lindstedt z ITWL.

Czytaj więcej: Andrzeja Cieślika

pazur 03 11Rozprawa doktorska mgr. inż. Andrzeja PazuraPrzed komisją doktorską powołaną przez Radę Naukową ITWL 15 marca 2011 r. miały miejsce dwie publiczne obrony prac doktorskich.

Pierwszy tezy swojej rozprawy pt. "Badanie niezawodności systemów łączności zintegrowanych w oparciu o specjalizowany serwer komunikacyjny" przedstawił mgr inż. Andrzej Pazur. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz, a jej pozytywne recenzje przedstawili prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz z Politechniki Warszawskiej i dr hab. inż. Andrzej Żyluk, prof. ITWL.

Czytaj więcej: Andrzej Pazur

Więcej artykułów…

 1. Emila Nowińskiego

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności