Wykaz obronionych doktoratów
 • Zarejestruj

Doktoranci broniący prac doktorskich w ITWL

 

Doktorant

Temat pracy doktoranckiej

Promotor

Rok obrony

Tomasz Ewertowski

Badania udziału czynnika ludzkiego z wykorzystaniem opracowanego modelu taksonomii przyczyn zdarzeń lotniczych

dr hab. inż. Mirosław Nowakowski, prof. ITWL

2016
Maciej Kuliński Badania cech dynamicznych obiektów wielowirnikowych prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko 2016
Krzysztof Cur Niezawodność i bezpieczeństwo lotów statków powietrznych w lotach próbnych w procesie eksploatacji dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL 2016
Wojciech Wróblewski Metoda wspomagania decyzji w śmigłowcowych akcjach poszukiwawczo-ratowniczych prof. dr hab. inż. Jerzy Manerowski 2016
Katarzyna Surmacz Dynamika zjawiska pierścienia wirowego na wirniku nośnym śmigłowca prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko 2016
Michał Dziendzikowski Ocena rozmiaru pęknięć struktur statków powietrznych z wykorzystaniem aktywnej sieci czujników piezoelektrycznych" dr hab. inż. Sylwester Kłysz, prof. ITWL 2015
Tomasz Gorecki Dynamika struktury konstrukcyjnej śmigłowca w warunkach rezonansu naziemnego prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko 2015
Stefan Rutkowski Badanie prawdopodobieństwa rażenia celu naziemnego z lotu nurkowego samolotu odrzutowego prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz 2015
Michał Sałaciński Opracownie technologii naprawy lotniczej metalowej struktury przekładkowej z zastosowaniem kompozytów polimerowych dr hab. inż.
Andrzej Leski
2015
Wiesław Zalewski Napęd śmigłowy do bezzałogowego samolotu wysokościowego prof. dr hab. inż. Antoni Jankowski 2015
Anna Borucka Metoda analizy procesu eksploatacji pojazdów wojskowych w aspekcie gotowości prof. dr hab. inż.
Józef Żurek
2015
DELIŚ Maciej Korelacyjna metoda diagnozowania układów tribologicznych lotniczych napędów turbinowych prof. nadzw. dr hab. inż Sylwester KŁYSZ 2015
GUGAŁA Tomasz Koncepcja eksploatacji systemów bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej kontrolowanej prof. dr hab. inż
Jerzy MIKULSKI
2014
TURKIEWICZ Dariusz Metoda analizy systemu utrzymania zdatności technicznej samolotów prof. nadzw. dr hab. inż Ryszard SZCZEPANIK 2013
GOŁDA Paweł Metoda wspomagania  decyzji w operacjach kołowania samolotów prof. dr hab. inż.  Jerzy MANEROWSKI 2013
 GŁOWACKI Paweł Zagrożenia ekologiczne obszarów wokół lotnisk powodowane przez zespoły napędowe samolotów oraz możliwości ich ograniczania prof. dr hab. inż.
Stefan SZCZECIŃSKI
2013
 WALENTYNOWICZ Mieczysław Badanie skuteczności modernizacji statków powietrznych prof. nadzw. dr hab. inż. 
Andrzej ŻYLUK
2012 
DŁUGOŁECKI Andrzej Jerzy Badania środków bojowych w aspekcie oceny trwałości użytkowej prof. nadzw. dr hab. inż. 
Andrzej ŻYLUK
2012 
MAJOCH Arkadiusz Ignacy Modelowanie zmian charakterystyki eksploatacyjnej paliw lotniczych podczas długotrwałego magazynowania prof. nadzw. dr hab. inż. 
Andrzej KULCZCKI
2012 
WIECZOREK Olgierd Optymalizacja systemu remontu polowego statków powietrznych prof. dr hab. inż. 
Jerzy LEWITOWICZ
2012 
ROKICKI Edward Czujnik indukcyjny do badania dynamiki łopatek turbinowych silników lotniczych prof. nadzw. dr hab. inż. 
Ryszard SZCZEPANIK
2012 
BONDARUK Adam Badanie wpływu uszkodzeń i niesprawności samolotu wielozadaniowego na bezpieczeństwo lotu prof. nadzw. dr hab. inż.
Andrzej ŻYLUK
2012 
ŻOKOWSKI Mariusz Projektowanie i badanie samołożyskującego się wirnika silnika elektrycznego prof. dr hab. inż. Zdzisław GOSEWSKI 2012 
SÓJKA Michał Wojciech Metoda zwiększania resursów olejów silnikowych w silnikach spalinowych pojazdów transportu pasażerskiego prof. dr hab. inż.
Maciej WOROPAY
2011
BUKOWSKI Paweł Metoda zwiększania resursów olejów silnikowych w silnikach spalinowych pojazdów transportu pasażerskiego prof. dr hab. inż.
Maciej WOROPAY
2011
NOWIŃSKI Emil Identyfikacja warunków przechodzenia do intensywnych procesów triboelektrycznych w ślizgowym węźle tarcia prof. dr hab. inż.
Krzysztof KRAWCZYK
2011
CIEŚLIK Andrzej Diagnozowalność zintegrowanego systemu awionicznego w aspekcie podatności eksploatacyjnej prof. dr hab. inż.
Jerzy LEWITOWICZ
2011
MASIEWICZ Mariusz Badanie żywotności śmigłowca z pokładowym systemem walki elektronicznej stanowiącym podsystem zintegrowanego systemu awionicznego prof. dr hab. inż.
Jerzy LEWITOWICZ
2011
SAJDA Krzysztof Badanie niezawodności kanałów przepływu informacji systemów radionawigacyjnych i radiotechnicznych wspomagających lądowanie w zintegrowanym systemie awionicznym prof. dr hab. inż.
Jerzy LEWITOWICZ
2011
PAZUR Andrzej Badanie niezawodności systemów łączności zintegrowanych w oparciu o specjalizowany serwer komunikacyjny prof. dr hab. inż.
Jerzy LEWITOWICZ
2011
ŁAWNICZAK  Sebastian

Identyfikacja modelu matematycznego nieustalonego ruchu holownika samolotu

prof. dr hab. inż. Jerzy MANEROWSKI 2011
KRZONKALLA Jarosław Badanie lotu samolotu transportowego w atmosferze turbulentnej prof. dr hab. inż.
Grzegorz Kowaleczko
2010
DYGNATOWSKI Sławomir Badanie podatności szkoleniowej systemu statek powietrzny - pilot na przykładzie samolotu MiG-29 dr hab. inż.
Józef Żurek
2010
LIZAKOWSKI Piotr Modelowanie bezpiecznych manewrów wyprzedzania statków morskich w ograniczonej przestrzeni dr hab. inż. kpt. żw.
Zbigniew Burciu
2010
BŁASZCZYK Janusz Modelowanie systemów obrony biernej śmigłowca przed pociskami samonaprowadzającymi się na podczerwień  prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski 2009
PIETRASZEK Mariusz Eksperymentalna weryfikacja matematycznego modelu systemu celowniczego śmigłowca  prof. dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko 2009
ZIEJA Mirosław Metoda oceny bezpieczeństwa lotów z wykorzystaniem danych z procesu eksploatacji  prof. dr hab. inż. Henryk Tomaszek 2009
GOŁĘBIOWSKI Waldemar Badanie percepcji szkolonych pilotów w procesie użytkowania statków powietrznych z wyposażeniem cyfrowym i analogowym  prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz 2009
JASIŃSKA Joanna Ocena ryzyka w procesach realizacji wyrobów obronnych prof.dr hab. inż.
Jerzy Szkoda
2008
WRÓBLEWSKI Wiesław Wpływ luzów i tarcia w układach sterowania podłużnego na dynamikę ruchu samolotów prof. dr hab. inż.
Krzysztof Sybilski
2008
ZIEJA Mariusz Prognozowanie trwałości wybranych urządzeń osprzętu lotniczego w aspekcie procesów starzenia dr hab. inż.
Józef Żurek
2008
DRAGAN Krzysztof Metody wykrywania uszkodzeń kompozytowych łopat wirnika nośnego śmigłowca doc. dr hab. inż.
Sylwester Kłysz
2008
GRONCZEWSKI Andrzej Modelowanie układu hydraulicznego mechanizacji skrzydła samolotu z uwzględnieniem zaburzeń doc. dr hab. inż.
Józef Błachnio
2007
PRZYSOWA Radosław Ocena stanu technicznego zespołu wirnikowego turbinowego silnika lotniczego z wykorzystaniem cyfrowych metod przetwarzania sygnału pomiarowego pochodzącego od łopatek prof. dr hab. inż.
Jerzy MANEROWSKI
2007
WDZIĘCZNY Andrzej Model procesu zużywania elementów układu łożyskowania silnika lotniczego prof. dr hab. inż.
Maciej WOROPAY
2007
SARNECKI Jarosław Model procesu zużywania elementów układu łożyskowania silnika lotniczego prof. dr hab. inż.
Jerzy MANEROWSKI
2006
CZERWIŃSKI Grzegorz Badanie wad w kompozytach lotniczych metodą skanowania ultradźwiękowego prof. dr hab. inż.
Jerzy LEWITOWICZ
2006
AMPUŁA Dariusz Parametryczny system oceny magazynowanej amunicji prof. dr hab. inż.
Jan FIGURSKI
2006
NEUBAUER Andrzej Symulacyjna metoda optymalizacji procesu eksploatacji realizowanego w systemie transportowym prof. dr hab. inż.
Maciej WOROPAY
2005
KONIECZKA Robert Odpowiedzialność jako kryterium oceny statku powietrznego prof. dr hab. inż.
Jan BORGOŃ
2005
MUŚLEWSKI Łukasz Metoda oceny jakości działania systemu transportowego prof. dr hab. inż.
Maciej WOROPAY
2004
KALETA Ryszard Metoda analizy wybranych wskaźników niezawodności statków powietrznych w systemie analizy niezawodności prof. dr hab. inż.
Jerzy JAŹWIŃSKI
2004
MAGIER Janusz Diagnozowanie układu łożyskowania turbinowego silnika śmigłowcowego na podstawie przekroczeń progów diagnostycznych sygnałów: funkcjonalnych, tribologicznych i wibroakustycznych dr hab. inż.
Paweł LINDSTEDT
prof. ITWL
2004
FRĄTCZAK Dariusz Wpływ budowy kabiny załogi śmigłowca na bezpieczeństwo lotów prof. dr hab. inż.
Jan BORGOŃ
2006
MILEWSKI Wiesław Modelowanie i badanie układów śledzenia obiektów latających o zmieniającej się konfiguracji doc. dr hab. inż.
Krzysztof SIBILSKI
2004
MITKOW Szymon Wybrane modele potrzeb logistycznych techniki lotniczej dr hab. inż.
Józef ŻUREK prof. ITWL
2004
SOLIWODA Jarosław Efektywność systemu ratownictwa ze szczególnym uwzględnieniem detekcji termowizyjnej dr hab. inż.
Józef ŻUREK prof. ITWL
2004
TOBJASZ Piotr Badania wpływu sytuacji awaryjnych na bezpieczeństwo lotów śmigłowców mi-8 i mi-17 prof. dr hab. inż.
Jan BORGOŃ
2004
ZGRZYWA Franciszek Identyfikacja parametrów modelu dynamiki lotu lekkiego samolotu z turbinowym napędem śmigłowym prof. dr hab. inż.
Jerzy MANEROWSKI
2004
ZIÓŁKOWSKI Jarosław Analiza systemu logistycznego bazy lotniczej w aspekcie gotowości dr hab. inż.
Józef ŻUREK
prof. ITWL
2004
RYKACZEWSKI Dariusz Identyfikacja modelu dynamiki lotu sterowanego bezpilotowego statku latającego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych prof. dr hab. inż.
Jerzy MANEROWSKI
2004
SASIM Benedykt Ergonomiczne uwarunkowania działania pilota w eksploatacyjnym podsystemie użytkowania samolotu prof. dr hab. inż.
Jerzy LEWITOWICZ
2003
BEREŻAŃSKI Jerzy Eksperymentalne badania możliwości poszerzenia obszaru użytkowania śmigłowców prof. dr hab. inż.
Kazimierz Szumański
2003
DZIĘCIOŁ Edward Mikrofalowy układ homodynowy dozorujący stan techniczny turbinowej łopatki silnika lotniczego prof. dr hab. inż.
Jerzy Jaźwiński
2003
BARANIECKI Robert Modelowanie oraz badanie konstrukcji osłon kabin samolotów prof. dr hab. inż.
Jerzy MANEROWSKI
2003
WOJDAT Czesław Metody zmniejszania zawartości zanieczyszczeń w paliwie lotniczym w systemie jego dystrybucji prof. dr hab. inż.
Jan Borgoń
2003
BONCZEK Jerzy Eksploatacja lotniskowych systemów dystrybucyjnych paliw z wewnętrznymi powłokami cynkowymi do turbinowych silników lotniczych prof. dr hab. inż.
Jan BORGOŃ
2002
GOLAŃSKI Piotr Identyfikacja modelu dynamiki procesów naprowadzania i lotu sterowanej rakiety prof. dr hab. inż.
Jerzy MANEROWSKI
2002
MIGAWA Klaudiusz Model oceny i utrzymania gotowości operacyjnej w systemie transportowym dr hab. inż.
Józef ŻUREK
prof. ITWL
2002
RYMASZEWSKI Stanisław Identyfikacja modelu dynamiki procesów naprowadzania i lotu sterowanej rakiety prof. dr hab. inż.
Jerzy MANEROWSKI
2002
SABAK Ryszard Ocena uszkodzeń łopatek wirnikowych silników turbinowych na podstawie zmiany ich częstotliwości drgań dr hab. inż.
Paweł LINDSTEDT,
prof. ITWL
2002
SZUBARTOWSKI Mirosławw Model oceny i kształtowania gotowości operacyjnej podsystemu wykonawczego w systemie transportowym prof. dr hab. inż.
Maciej WOROPAY
2002
WÓJCIK Joanna Metoda diagnozowania w podczerwieni lotniczych konstrukcji przekładkowych prof. dr hab. inż.
Tadeusz NIEDZIELA
2002
ZBOIŃSKI Marek Badanie wrażliwości wzmacniacza hydraulicznego statku powietrznego na produkty zużycia węzłów tribologicznych prof. dr hab. inż.
Jerzy LEWITOWICZ
2002
ZIELIŃSKI Jerzy Modyfikacja właściwości reologicznych olejów do silników tłokowych prof. dr hab. inż.
Jan BORGOŃ
2002
ŻYLUK Andrzej Eksperymentalna weryfikacja matematycznego modelu dynamiki lotu bomb lotniczych dr hab. inż.
Krzysztof SIBILSKI
2002
GOŁĘBIOWSKI Tomasz Uniwersalny smar plastyczny do stosowania w eksploatacji statków powietrznych prof. dr hab. inż.
Janusz JANECKI
2001
DZIĘGIELEWSKI Wojciech Ocena wpływu zanieczyszczeń na przewodność elektryczną paliw do turbinowych silników lotniczych prof. dr hab. inż.
Jan BORGOŃ
2001
BARSZCZ Piotr Badania możliwości zwiększania indywidualnego zasobu pracy płatowców eksploatowanych samolotów prof. dr hab. inż.
Jan BORGOŃ
2000
SZELMANOWSKI Andrzej Analiza przyczyn zaburzeń prędkości kątowej wytwarzanej w stanowiskach obrotowych dr hab. inż.
Leszek R. JAROSZEWICZ
2000
KOSIŃSKI Włodzimierz Modelowanie i analiza właściwości dynamicznych torów transmisji ciśnienia powietrza w aspekcie konstrukcyjnym i eksploatacyjnym prof. dr hab. inż.
Jerzy MANEROWSKI
1999
KURDZIEJ Ireneusz Modelowanie i analiza właściwości dynamicznych torów transmisji ciśnienia powietrza w aspekcie konstrukcyjnym i eksploatacyjnym prof. dr hab. inż.
Jerzy MANEROWSKI
1999
SPYCHAŁA Jarosław Modelowanie i analiza własności dynamicznych sterowanego wirnika nośnego śmigłowca prof. dr hab. inż.
Jerzy MANEROWSKI
1999
STASIEWICZ Stanisław Badanie aspektów eksploatacyjnych bombardowania z małych wysokości prof. dr hab. inż.
Jerzy LEWITOWICZ
1999
SZCZEPANKOWSKI Andrzej Diagnozowanie stanu technicznego turbinowego silnika odrzutowego metodą analizy portretu fazowego prędkości obrotowej dr hab. inż.
Tadeusz OPARA
1999
GĘBURA Andrzej Diagnozowanie napędów lotniczych w oparciu o analizę parametrów źródeł energii elektrycznej dr hab. inż.
Paweł LINDSTEDT
1998
KOLCZYŃSKI Janusz Modyfikacja właściwości tribologicznych paliwa lotniczego (f-35) do poziomu wymaganego dla olejów napędowych prof. dr hab. inż.
Jan BORGOŃ
1998
LEPIONKA Mieczysław Badania rozwoju pęknięć zmęczeniowych przy obciążeniach z przeciążeniami prof. dr hab. inż.
Czesław GOSS
1998
WOŁKOWSKI Władysław Badanie i predykcja wskaźników bezpieczeństwa lotów w lotnictwie sił zbrojnych rp prof. dr hab. inż.
Jerzy LEWITOWICZ
1998
MICHALAK Sławomir Genezowanie stanu technicznego pilota automatycznego klasy ap-155 prof. dr hab. inż.
Jan BORGOŃ
1998
URBAŃSKI Marian Badanie i predykcja wskaźników bezpieczeństwa lotów w lotnictwie sił zbrojnych rp prof. dr hab. inż.
Jerzy LEWITOWICZ
1998
ZIÓŁKOWSKI Zbigniew Kształtowanie części maszyn strumieniem metalizacyjnym formowanym wybuchem - kinematyka, temperatura i oddziaływanie strumienia na podłoże prof. dr hab. inż.
Wiktor BABUL
1997
BIEŃCZAK Krzysztof Analiza i ocena stanu technicznego systemów tribologicznych na podstawie produktów zużycia na przykładzie układu łożyskowania silników i przekładni lotniczych prof. dr hab. inż.
Jerzy LEWITOWICZ
1997
DASIEWICZ Janusz Kompozyty metalożywiczne jako tribologiczne regeneracyjne warstwy wierzchnie łożysk ślizgowych prof. dr hab. inż.
Janusz JANECKI
1995
DRABIK Jolanta Kompozyty metalożywiczne jako tribologiczne regeneracyjne warstwy wierzchnie łożysk ślizgowych prof. dr hab. inż.
Janusz JANECKI
1995
GUZIK Jan Badania tribologicznych właściwości olejów przekładniowych prof. dr hab. inż.
Ryszard MARCZAK
1995
SZCZELINA Marek Statystyczna metoda diagnozowania bezpieczeństwa lotów prof. dr hab. inż.
Lesław BĘDKOWSKI
1995
WITOŚ Mirosław Diagnozowanie stanu technicznego łopatek sprężarki turbinowego silnika spalinowego metodą bezdotykowego pomiaru drgań dr hab. inż.
Jerzy GIRTLER
1994

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności