Posiedzenia Rady Naukowej ITWL

Głosowanie nad uchwałami Rady Naukowej będzie dostępne dnia 28.04.2020 roku o godzinie 10:00

Uchwały:

• UCHWAŁA NR 01/04/2020

• UCHWAŁA NR 02/04/2020

• UCHWAŁA NR 03/04/2020

• UCHWAŁA NR 04/ITWL/2020

* Po oddaniu głosów przez wszystkich członków, pojawi się przycisk kierujący na stronę z wynikami.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl