Przyciski do głosowania pojawią się przed samym głosowaniem w momencie ogłoszenia przez prowadzącego o rozpoczęciu sesji glosowania, w przypadku nie pojawienia się przycisków proszę wcisnąć na klawiaturze F5 (odśwież stronę) 

Wyniki głosowania będą dostępne po głosowaniu wszystkich uprawnionych, w przypadku braku przycisków do wyników proszę przycisnąć na klawiaturze F5 (odśwież stronę)

Posiedzenia Rady Naukowej ITWL

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl