Zakład Silników Lotniczych

Podstawowym zadaniem zakładu są prace w zakresie diagnostyki techniki lotniczej poprzez opracowywanie nowych technik badawczych oraz monitorowanie i diagnozowanie wszelkiego rodzaju typów silników lotniczych

Zakład Silników Lotniczych

Zakład Silników Lotniczych

Podstawowym zadaniem zakładu Silników Lotniczych są prace w zakresie diagnostyki techniki lotniczej poprzez opracowywanie nowych technik badawczych oraz monitorowanie i diagnozowanie wszelkiego rodzaju typów silników lotniczych, w tym:

  • badania kwalifikacyjne zespołów napędowych wdrażanych do lotnictwa wojskowego
  • diagnostyka techniczna zespołów napędowych;
  • opracowywanie nowych metod diagnozowania silników lotniczych;
  • systemy analizy portretów fazowych;
  • monotorowanie widma łopatek turbin silnków za pomocą czujników mikrofalowych;
  • wdrożenia aparatury kontrolno - pomiarowej i systemów diagnostycznych;
  • przedłużanie resursów technicznych i międzyremontowego;
  • analiza produktów zużycia zawartych w cieczach;
  • badania i ekspertyzy analizy zdarzeń zaistniałych w procesie eksploatacji silników lotniczych.

W ramach zakładu działają akredytowane: Laboratorium Badania Stanu Technicznego Wirnikowych Maszyn Przepływowych, oraz Laboratorium Diagnostyki Systemów Tribologicznych.

KONTAKT

Kierownik Zakładu Silników Lotniczych
dr inż. Artur KUŁASZKA
artur.kulaszka@itwl.pl

tel. +48 261 851 334
fax. +48 261 851 434

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl