Skład Rady Naukowej
 • Zarejestruj

SKŁAD RADY NAUKOWEJ ITWL W KADENCJI 2017-2021

 

Prezydium Rady Naukowej ITWL

 1. prof. dr hab. inż. Wojciech WAWRZYŃSKI – Przewodniczący RN

 2. prof. dr hab. inż. Józef ŻUREK – Zastępca Przewodniczącego RN

 3. dr inż. Grzegorz KOWALCZYK – Sekretarz RN

Członkowie Rady Naukowej ITWL - pracownicy naukowi i badawczo-techniczni

 1. prof. dr hab. inż. KOWALECZKO Grzegorz

 2. prof. dr hab. inż. LEWITOWICZ Jerzy

 3. prof. dr hab. inż. MANEROWSKI Jerzy

 4. prof. dr hab. inż. PANAS Andrzej

 5. prof. dr hab. inż. SIBILSKI Krzysztof

 6. prof. dr hab. inż. ŻUREK Józef

 7. dr hab. inż. DRAGAN Krzysztof

 8. dr hab. inż. KŁYSZ Sylwester prof. ITWL.

 9. dr hab. inż. KUBRYŃSKI Krzysztof, prof. ITWL

 10. dr hab. inż. MICHALAK Sławomir, prof. ITWL

 11. dr hab. inż. NOWAKOWSKI Mirosław, prof.ITWL

 12. dr hab. inż. SZELMANOWSKI Andrzej, prof. ITWL

 13. dr hab. inż. UŁANOWICZ Leszek, prof. ITWL

 14. dr hab. inż. WITOŚ Mirosław

 15. dr hab. inż. ZIEJA Mariusz

 16. dr inż. Wiesław BULER

 17. dr inż. Jarosław SULKOWSKI

 18. dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI

 19. mgr inż. Zbigniew JAKIELASZEK

 20. mjr mgr inż. Krzystof BLACHA

            

Członkowie Rady Naukowej powołani przez Ministra Obrony Narodowej

 

1 gen. bryg. Dariusz ŁUKOWSKI  Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych 
2 gen. bryg. pil. dr Piotr KRAWCZYK  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
3 gen. bryg. Stefan MORDACZ   Zarząd Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej
4 prof. dr hab. inż. Jerzy BAJKOWSKI   Politechnika Warszawska
5 prof. dr hab. inż. Józef GAWLIK   Politechnika Krakowska
6 prof. dr hab. inż. Marianna JACYNA    Politechnika Warszawska
7 prof. dr hab. inż. Wojciech KACALAK Politechnika Koszalińska
8 prof. dr hab. inż. Zbigniew KORUBA Politechnika Świętokrzyska
9 prof. dr hab. inż. Janusz KOWAL Akademia Górniczo-Hutnicza
10 prof. dr hab. inż. Franciszek TOMASZEWSKI Politechnika Poznańska
11 prof. dr hab. inż. Wojciech WAWRZYŃSKI  Politechnika Warszawska
12 dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ, prof. WAT Wojskowa Akademia Techniczna
13 dr hab. inż. Norbert GRZESIK, prof. WSOSP  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
14 dr hab. inż. Stanisław KACHEL, prof. WAT Wojskowa Akademia Techniczna
15 płk dr hab. inż. Szymon MITKOW, prof. WAT Wojskowa Akademia Techniczna
16 płk dr inż. Jarosław ZIÓŁKOWSKI  Wojskowa Akademia Techniczna
17 dr Dariusz ĆWIK   Ministerstwo Obrony Narodowej 
18 płk mgr inż. Waldemar BOGUSŁAWSKI Inspektorat Uzbrojenia MON
19 płk mgr inż. Robert FROMMHOLZ  Departament Polityki Zbrojeniowej MON
20 mgr inż. Tadeusz WNUK  Departament Polityki Zbrojeniowej MON

                 

Na mocy ustawy w skład RN wchodzą (poza limitem):

 1. prof. dr hab. inż. Ryszard SZCZEPANIK

 2. prof. dr hab. inż. ŻYLUK Andrzej

 3. dr hab. inż. KOWALSKI Mirosław prof. ITWL

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności